Krytyczna analiza przekazów medialnych w czasach postprawdy – podstawowe definicje i rekomendacje
PDF

Słowa kluczowe

postprawda
nieprawdziwe informacje
krytyczna analiza mediów post-truth
fake news
critical media analysis

Jak cytować

Stoch, M. (2019). Krytyczna analiza przekazów medialnych w czasach postprawdy – podstawowe definicje i rekomendacje. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 66–76. https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.6

Abstrakt

Artykuł stanowi wprowadzenie do zagadnienia krytycznej analizy przekazów medialnych w czasach tzw. postprawdy. W części pierwszej znajdziemy uporządkowane informacje na temat fake newsów oraz ich rozróżnienie na ich dwa główne typy: dezinformacje i tzw. mylne informacje. W rozdziale poświęconym postprawdzie, oprócz definicji zjawiska, Autorka kon- centruje się na opisaniu współczesnego kontekstu medialnego. Znajdziemy tu odwołanie do pracy Jeana Baudrillard i jego teorii zastępowania prawdy jej symulacją. Artykuł zamykają rekomendacje dla użytkowników mediów, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje w zakresie krytycznej analizy przekazów medialnych.

https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.6
PDF

Bibliografia

Alemanno Alberto. 2018. „Editorial: How to Counter Fake News? A Taxonomy of Anti-fake News Approaches”. European Journal of Risk Regulation nr 9.
Allcota Hunt, Gentzkow Matthew. 2017. „Social Media and Fake Newsa in the 2016 Election”. Journal of Economic Perspectives nr 2. 211-236.
d’Ancona Matthew. 2018. Postprawda. M. Sutowski (przeł.). Warszawa.
Czubkowska Sylwia, Wątor Jakub. 2018. „Dlaczego cały świat cofa lajki Markowi Zuckerbergerowi”. Gazeta Wyborcza 6.04.2018. 12.
Baudrillard Jean. 2005. Symulakry i symulacja. S. Królak (przeł.). Warszawa.
English Oxford Living Dictionary. https://en.oxforddictionaries.com/definition/posttruth [dostęp: 4.12.2018].
European Commission. 2018. „Summary report of the public consultation on fake news and online disinformation”. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation [dostęp: 4.12.2018].
Hochschild Arlie Russell. 2017. Obcy we własnym kraju. H. Pustuła (przeł.). Warszawa.
Keyes Ralph. 2017. Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu. P. Tomanek (przeł.). Warszawa.
Peters Michael A. 2017. „Education in a post-truth world”. Educational Philosophy and Theory nr 49. doi: 10.1080/00131857.2016.1264114. 564-566.
Post-truth (hasło). W English Oxford Living Dictionary. https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth [dostęp: 4.12.2018].
Rehm Georg, Declerck Thierry. 2018. An Infrastructure for Empowering Internet Users to Handle Fake News and Other Online Media Phenomena. W Language Technologies for the Challenges of the Digital Age. Berlin. 216-231.
Reichardt Adam. 2018, „Era manipulacji”. Pismo nr 3.
Rosling Hans. 2018. Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą. M. Popławska (przeł.). Poznań.
Silverman Craig, Singer-Vine Jeremy. 2016. The True Story Behind The Biggest Fake News Hit Of The Election. https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/thestrangest-fake-news-empire [dostęp: 4.12.2018].
Snopes. com. https://www.snopes.com/ [dostęp: 4.12.2018].
Standardy mówienia i pisania o migrantach i migrantkach w mediach. 2015. http://www.ekspert.info-migrator.pl/images/Plik_do_pobrania/ekspert/Standardy%20%C%B3wienia%20i%20pisania%20o%20migrantach%20i%20migrantkach%20w%20mediach.pdf [dostęp: 4.12.2018].
Urzędowska Marta. 2018. „Antysemityzm w Europie «żywy i silny»”. Gazeta Wyborcza nr 277. 8.
„World Press Freedom Index”. 2019. https://rsf.org/en/ranking_table [dostęp: 4.12.2018].

Downloads

Download data is not yet available.