Tom 15 Nr 1 (2023)
Studia de Cultura 15 (1)

Redaktor naukowa tomu: Agnieszka Ogonowska
Temat przewodni: Współczesne kulturoznawstwo medialne