Zapowiedź tematyki kolejnych numerów pisma
PDF

Słowa kluczowe

zapowiedź announcement

Jak cytować

Kosek, J. (2023). Zapowiedź tematyki kolejnych numerów pisma. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 134–134. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/10542

Abstrakt

Planowane numery czasopisma w 2023 roku:
„Studia de Cultura” 15.2: Współczesne praktyki czytania, animacji i współtworzenia kultury czytelniczej
„Studia de Cultura” 15.3: Edukacja 4.0 a teatr współczesny. Media, strategie i twórcy
„Studia de Cultura” 15.4: Głosy, języki i strategie artystyczne w kulturze muzyki metalowej

PDF

Bibliografia

--
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.