Aktywistyczna neuroestetyka Warrena Neidicha jako metoda krytycznej analizy mechanizmów neurokognitywnego kapitalizmu
PDF

Słowa kluczowe

sztuka mediów
neuroestetyka
estetyka empiryczna
eye tracking eye tracking
media art
neuroaesthetics
empirical aesthetics

Jak cytować

Dancewicz‑Pawlik, M. (2023). Aktywistyczna neuroestetyka Warrena Neidicha jako metoda krytycznej analizy mechanizmów neurokognitywnego kapitalizmu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 61–70. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.5

Abstrakt

Tematem artykułu jest działalność twórcza i kuratorska Warrena Neidicha oraz analiza proponowanego przez niego projektu aktywistycznej neuroestetyki. W 1996 roku Neidich i Nathalie Anglès założyli platformę artbrain.org, internetowe czasopismo „Journal of Neuroaesthetics” oraz galerię Chaoid. Dwadzieścia pięć lat później Neidich wraz z Susanne Prinz i Sarritą Hunn zorganizowali cykl wydarzeń pod deklaratywnym hasłem „Activist Neuroaesthetics”. Stało się to inspiracją do podjęcia dyskusji o artystycznych implikacjach neurokognitywnego kapitalizmu oraz o możliwościach prowadzenia interdyscyplinarnych badań na gruncie estetyki empirycznej.
Tekst jest rozwinięciem myśli podjętej w ramach panelu konferencyjnego „Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie, praktyki, artykulacje, pola i metody badań”, który odbył się w ramach IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.5
PDF

Bibliografia

Arnheim Rudolf. 1985. The other Gustav Theodor Fechner. W: A century of psychology as science. Sigmund Koch and David E. Leary (red.) New York. 856–865.
Zobacz w Google Scholar

Boutang Y. Moulier. 2011. Cognitive Capitalism. Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Citton Yves. 2017. The ecology of attention. Barnaby Norman (transl.). New York.
Zobacz w Google Scholar

Crary Jonathan. 2013. 24/7: late capitalism and the ends of sleep. London.
Zobacz w Google Scholar

Duch Włodzisław. 2007. Neuroestetyka i ewolucyjne podstawy przeżyć estetycznych. W: Współczesna neuroestetyka. Paweł Baranowski (red.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Höge Holger. 2005/2006. „Korzenie estetyki empirycznej”. Estetyka i Krytyka 2(9)/1(10).
Zobacz w Google Scholar

Malabou Catherine. 2008. What should we do with our brain?. New York.
Zobacz w Google Scholar

Neidich Warren. 2021. An activist neuroaesthetics reader. Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak Mikołaj. 2014. Sztuka i praca. Od ekonomii politycznej produkcji artystycznej do krytycznej filozofii współczesnych form pracy. W: Skuteczność sztuki. Tomasz Załuski (red.). Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Schaeffer Jean‑Marie. 2011. Petite écologie des études littéraires. Pourquoi et comment étudier la littérature?. Vincennes.
Zobacz w Google Scholar

Steyerl Hito. 2017. Duty free art: art in the age of planetary civil war. New York.
Zobacz w Google Scholar

Szahaj Andrzej. 2014. „Kapitalizm kognitywny jako ideologia”. Etyka 48. 16–25.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.