Kolegium Recenzentów 2022
PDF

Słowa kluczowe

reviewers recenzenci

Jak cytować

Kosek, J. (2023). Kolegium Recenzentów 2022. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 133–133. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/10541

Abstrakt

dr hab., prof. UAM Magdalena Kamińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
prof. Marcus Moberg, Åbo Akademi University, Finlandia
dr hab., prof. UKSW Agnieszka Piskorz‑Ryń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. dr hab. Dariusz Rott, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
prof. Karl Spracklen, Leeds Beckett University, Anglia
prof. Michael Strmiska, Orange County Community College – SUNY Orange, Stany Zjednoczone
doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph.D., Masaryk University, Czechy
dr hab., prof. UMK Paweł Tański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
doc. mgr. Łukasz P. Wojciechowski, Ph.D., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Słowacja
dr hab., prof. UŁ Joanna Wyporska‑Frankiewicz, Uniwersytet Łódzki, Polska

PDF

Bibliografia

--
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.