Tom 13 Nr 3 (2021)
Studia de Cultura 13 (3)

Redaktorzy naukowi tomu: Jakub Kosek, Magdalena Stoch

Temat przewodni: Problematyka kobieca w mediach i w sztuce popularnej