„Filtr inności” a historia kina polskiego
PDF

Słowa kluczowe

Piękne widoki, panowie, stąd macie
Filtr inności

Jak cytować

Grodź, I. (2021). „Filtr inności” a historia kina polskiego: Recenzja książki Justyny Jaworskiej „Piękne widoki, panowie, stąd macie”. O kinie polskiego sockonsumpcjonizmu, Kraków: TAiWPN Universitas, 2019, ss. 322. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(3), 128–138. https://doi.org/10.24917/20837275.13.3.10
https://doi.org/10.24917/20837275.13.3.10
PDF

Bibliografia

Arnheim Rudolf. 2004. Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Jolanta Mach (przeł.). Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Barthes Roland. 1997. Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption. W: Food and Culture. A Reader. Carole Counihan, Penny van Esterik (red.). New York – London.
Zobacz w Google Scholar

Brogowski Leszek. 2001. Powidoki i po…: unizm i teoria widzenia Władysława Strzemińskiego. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska Anna, Markowski Michał (red.). 2006. Teorie literatury XX wieku. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Drzał-Sierocka Aleksandra. 2017. Filmy do zjedzenia. Obrazy jedzenia w kinie amerykańskim. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Golka Marian. 2004. W cywilizacji konsumpcyjnej. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Helman Alicja. 2020. „Inne spojrzenie”. Kino nr 5. 92.
Zobacz w Google Scholar

Jaworska Justyna. 2019. „Piękne widoki, panowie, stąd macie”. O kinie polskiego sockonsumpcjonizmu. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lubelski Tadeusz. 2015. Historia kina polskiego 1985–2014. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ronduda Łukasz. 2009. Sztuka polska lat 70. Awangarda. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowska Teresa. 2020. „Ukryty powab kina z czasów słusznie minionych”. Kwartalnik Filmowy nr 111. 167–173.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz Anna. 1996. Konsumeryzm. W: Słownik wyrazów obcych. Elżbieta Sobol (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strzemiński Władysław. 1958. Teorie widzenia. Wydawnictwo Literackie. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strzemiński Władysław. 2006. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.