„Dla kogo Alicja?” Kobieta i media
PDF

Słowa kluczowe

odbiorca wirtualny
obraz kobiety
dyskursy kobiecości w kulturze popularnej
adaptacja
Alicja w Krainie Czarów
Tim Burton
Lewis Carroll Tim Burton
Lewis Carroll
the virtual viewer
image of women
discourses of femininity in popular culture
adaptation
Alice in the Wonderland

Jak cytować

Grodź, I. (2021). „Dla kogo Alicja?” Kobieta i media: Adaptacja "Alicji w Krainie Czarów" Tima Burtona. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(3), 63–71. https://doi.org/10.24917/20837275.13.3.5

Abstrakt

Tematem eseju jest namysł nad sposobem konstruowania odbiorcy wirtualnego w adaptacji powieści Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów Tima Burtona z 2010 roku. Celem jest odpowiedź na pytanie: „Kim jest adresat filmowej opowieści?”, i czy ma to związek ze zmianami związanymi z obrazem kobiety i z dyskursem feministycznym w kulturze popularnej. Przyjęta perspektywa skłania się więc ku interdyscyplinarności i otwartości na różne konteksty.

https://doi.org/10.24917/20837275.13.3.5
PDF

Bibliografia

Adamczak Marcin. 2010. „Alicja i kulturowe niesprzeczności kapitalizmu”. Odra nr 5. 95–96.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł. 2006. Teorie literatury XX wieku. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Campbell Joseph. 1997. Bohater o tysiącu twarzy. Andrzej Jankowski (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Carroll Lewis. 2010. Alicja w Krainie Czarów. Bogumiła Kaniewska (przeł.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Culler Jonathan. 1996. W obronie nadinterpretacji. W: Umberto Eco, Richard Rorty, Christine Brooke-Rose. Interpretacja i nadinterpretacja. Stefan Collini (red.). Tomasz Bieroń (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Culler Jonathan. 1998. Co to jest literatura i czy pytanie to ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie? W: Jonathan Culler. Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie. Maria Bassaj (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dayan Daniel. 1989. „Widz wpisany w obraz”. Alicja Helman (przeł.). Film na Świecie nr 369. 25–31.
Zobacz w Google Scholar

Franke Adam. 2015. Filmy „Matrix” oraz „Alicja w Krainie Czarów” jako archetypiczne opowieści mityczne. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer Hans-Georg. 1993. Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Bogdan Baran (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer Hans-Georg. 1998. Kim jestem Ja i kim jesteś Ty? Komentarz do cyklu wierszy Celana Atemkristall (1986). W: Hans-Georg Gadamer. Czy poeci umilkną. Małgorzata Łukasiewicz (przeł.). Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Głażewska Ewa. 2005. Płeć i antropologia. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

„Gorsza” kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa. 2009. Daria Adamowicz et al. (red.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gromkowska-Melosik Agnieszka. 2014. „Kobiety »poza kontrolą«? – androcentryczne dyskursy w malarstwie wiktoriańskim (próba rekonstrukcji znaczeń)”. Studia Edukacyjne nr 32. 49–62.
Zobacz w Google Scholar

Helman Alicja. 1998. Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowska Małgorzata. 2015. Alicja w krainie słów i obrazów. W: Literatura prze-pisana. Od Hamleta do slashu. Agnieszka Izdebska, Danuta Szajnert (red.). 53–71.
Zobacz w Google Scholar

Kobieta i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet. 2009. Piotr Perkowski, Tadeusz Stegner (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kognitywizm w poetyce i stylistyce. 2006. Grażyna Habrajska, Joanna Ślósarska (red.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kozak Jolanta. 2000. „Alicja pod podszewką języka”. Teksty Drugie nr 5. 167–178.
Zobacz w Google Scholar

Kozera Dominika. 2015. „Wirtualna Alicja – historia Alicji w Krainie Czarów napisana na nowo”. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna nr 11/1. 71–83.
Zobacz w Google Scholar

Kozubek Małgorzata. 2016. Filmoterapia. Teoria i praktyka. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Królikowska-Avis Elżbieta. 1995. „Idol nastolatków” (wywiad z Timem Burtonem). Przekrój nr 18. 31.
Zobacz w Google Scholar

Królikowska-Avis Elżbieta. 2001. „Tim Burton. Portret Podwójny”. Film nr 10. 80–83.
Zobacz w Google Scholar

Kuźma Inga B., Pietrzak Edyta B. 2021. Kobieta – przestrzeń konfliktów, pole walk. Szkice z antropologii politycznej. Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Mulvey Laura. 2010. Do utraty wzroku. Kamila Kuc, Lara Thompson (red.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nead Lynda. 1998. Akt Kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność. Ewa Franus (przeł.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pabiś-Orzeszyna Michał. 2020. Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych. Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Piórkowska Agata. 2011. „Hegemonia dyskursu: trudności związane z podporządkowaniem kobiecości. Humanistyka i Przyrodoznawstwo” nr 17. 425–429.
Zobacz w Google Scholar

Rajewska Ewa. 2003. Nonsens pełen sensu – „Jabberwocky” Lewisa Carrolla. W: Od Carrolla do Norwida. Jerzy Borowczyk, Zbigniew Przychodniak, Piotr Śliwiński (oprac.). Poznań. 53–81.
Zobacz w Google Scholar

Showalter Elaine. 1993. „Krytyka feministyczna na rozdrożu”. Izabela Kalinowska-Blackwood (przeł.). Teksty Drugie nr 4/5/6 (22/23/24). 115–146.
Zobacz w Google Scholar

Szyłak Jerzy. 2011. Kino Nowej Przygody. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Talarczyk-Gubała Monika. 2011. „Reżyserki na indeksie. Historia kina kobiet w Europie Środkowej i Wschodniej”. Porównania t. 8, s. 74.
Zobacz w Google Scholar

Wnuk Agnieszka. 2009. „Kobiecość (z)interpretowana”. Tekstualia nr 3. 181–184.
Zobacz w Google Scholar

Wysłouch Seweryna. 1994. Literatura i sztuki wizualne. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zabłocka-Skorek Joanna. 2010. Tim Burton – dziwak w Fabryce Snów. W: Mistrzowie Kina Amerykańskiego. Współczesność. Łukasz Plesnar, Krzysztof Loska (red.). Kraków. 331–356.
Zobacz w Google Scholar

Zalewski Andrzej. 2003. Film i nie tylko. Kognitywizm, emocje, reality show. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

„Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne. 2010. Jacek Kowalewski, Walery Piasek (red.). Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.