Laboratoria nowoczesnej audiowizualności. Na marginesie książki Michała Bobrowskiego, Radosława Bomby, Poza ekranem kinowym. Postmedialne konteksty animacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021
PDF

Słowa kluczowe

recenzja

Jak cytować

Grodź, I. (2023). Laboratoria nowoczesnej audiowizualności. Na marginesie książki Michała Bobrowskiego, Radosława Bomby, Poza ekranem kinowym. Postmedialne konteksty animacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(2), 157–164. https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.12

Abstrakt

Gdy myślimy o sztuce ruchomych obrazów, to zwykle dochodzi do dychotomicznego podziału na film fikcji i film faktów. Autorzy książki Poza ekranem kinowym proponują spojrzenie na film przez pryzmat sztuki żywego planu (live‑action film – film zrealizowany przy użyciu techniki rejestracji w czasie rzeczywistym), ...

https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.12
PDF

Bibliografia

Bandazzi Giannalberto. 2016. Animation. A World History. Volume I: Foundations –The Golden Age; Volume II: The Birth of a Style – The Three Markets. Boca Raton.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowska Olga, Bobrowski Michał. 2017. „Animacja przedmiotowa (stop motion) – nurty, granice, konteksty”. Czas Kultury 1. 28–34.
Zobacz w Google Scholar

Bomba Radosław. 2015. „Przechwytywanie wszystkiego. Sprawozdanie z Transmediale 2015”. Przegląd Kulturoznawczy 23. 90–94.
Zobacz w Google Scholar

Filiciak Mirosław. 2013. Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i Internetu. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Filiciak Mirosław. 2014. Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giżycki Marcin. 2000. Nie tylko Disney. Rzecz o filmie animowanym. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giżycki Marcin. 2016. Kino. Media. Sztuka. Twórcy. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gwóźdź Andrzej. 2003. Obrazy i rzeczy. Film między mediami. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Janiki Justyna. 2017. “Glitched Perception: Beyond the Transparency and Visibility of the Video Game Objec”. TransMission: The Journal od Film and Media Studies 2. 65–82.
Zobacz w Google Scholar

Jarecka Urszula. 1997–1998. Ornament i symulacja. Funkcja animacji w wideoklipach. Kwartalnik Filmowy 19–20. 322–329.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins Henry, Ford Sam, Green Joshua. 2018. Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze. Magdalena Zdrodowski (przeł.). Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kluszczyński Ryszard. 2010. Sztuka interaktywna. Od dzieła‑instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kubiński Piotr. 2016. Gry wideo. Zarys poetyki. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Manovich Lev. 2006. Język nowych mediów. Piotr Cypryański (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sitkiewicz Piotr. 2009. Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz Ewa. 2008. Net art. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zawojski Piotr. 2010. Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński Siegfried. 2010. Archeologia mediów: o głębokim czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i widzenia. Krystyna Krzemień‑Ojak (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.