Tom 12 Nr 4 (2020)
Studia de Cultura 12(4)

Redaktor naukowa tomu: Agnieszka Ogonowska

Temat przewodni numeru: Społeczna rola filmu