Alfabet obrazów wideo. Recenzja książki Tomasza Samosionka Videoart. Sztuka video w Polsce 1973–1985, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Łódź 2021, ss. 312
PDF

Słowa kluczowe

Videoart Videoart

Jak cytować

Grodź, I. (2022). Alfabet obrazów wideo. Recenzja książki Tomasza Samosionka Videoart. Sztuka video w Polsce 1973–1985, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Łódź 2021, ss. 312. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(4), 128–136. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/10291
PDF

Bibliografia

Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych. 2020. Barbara Giza, Piotr Zwierzchowski, Katarzyna Mąka‑Malatyńska (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński Michał. 2009. „Bad film – good art”. Opcje 2 (75). 53–57.
Zobacz w Google Scholar

Haratyk Paulina. 2020. Kapsuła czy wehikuł czasu? Archiwum home movies. W: Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych. B. Giza, P. Zwierzchowski, K. Mąka‑Malatyńska (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Historie filmu awangardowego. Od dadaizmu do postinternetu. 2020. Łukasz Ronduda, Gabriela Sitek (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jankowska Małgorzata. 2002. Filmy artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce w latach 1957–1981. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Jankowska Małgorzata. 2018. Jedna o wielu twarzach. Natalia Lach‑Lachowicz – strategie i formy obecności. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kino–Sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej. 2015. Jakub Majmurek, Łukasz Ronduda (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kluszczyński Ryszard W. 1996. „The Identity of Art – the Identity of the Artist. About the Work of Józef Robakowski”. Magazyn Sztuki 3 (11). 208–216.
Zobacz w Google Scholar

Kluszczyński Ryszard W. 2000. Warsztat Formy Filmowej 1970–1977. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kluszczyński Ryszard. 2002. Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kluszczyński Ryszard W. 2005. Zarys historii sztuki wideo w Polsce. https://culture.pl/pl/artykul/zarys-historii-sztuki-wideo-w-polsce [dostęp: 6.05.2022].
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska Paulina. 2020. Archiwum filmowe jako przestrzeń kinofilska. W: Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych. B. Giza, P. Zwierzchowski, K. Mąka‑Malatyńska (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pitrus Andrzej. 2018. Film awangardowy i sztuka wideo końca XX wieku. W: Historia kina. T. 4. Kino końca wieków. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska. Kraków. 867–899.
Zobacz w Google Scholar

Paruzel Andrzej. 1977. Video instalacja, katalog wystawy. Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Planck Max. 1968. Scientific Autobiography and other papers. New York.
Zobacz w Google Scholar

Singer Jadwiga. 1978. Laboratorium Techniki Prezentacji. W: Inne media. Katalog wystawy. Galeria Studio. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zagrodzki Janusz. 1973. „Realność bez granic. Warsztat Formy Filmowej”. Fotografia. 2.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.