Significance of the Creation of School Magazines in Secondary Schools in Slovakia
PDF (English)

Słowa kluczowe

czasopismo
czasopisma szkolne
szkoła średnia
nauka przez działanie magazine
school periodicals
secondary school
learning- by-doing

Jak cytować

Bôtošová, Ľubica, & Vrabec, N. (2022). Significance of the Creation of School Magazines in Secondary Schools in Slovakia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(4), 4–16. https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.1

Abstrakt

Czasopisma licealne od dawna są częścią procesu edukacyjnego w placówkach kształcących dzieci. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano status czasopism szkół średnich w liceach iszkołach zawodowych na Słowacji. Wykorzystano metodę dyferencjału semantycznego skierowaną doredaktorów naczelnych poszczególnych czasopism szkolnych w celu uzyskania odpowiednich wyników– w sumie jest ich 16. Przedmiotem badań jest poznanie stopnia samodzielności, aspektów organizacyjnych izarządczych działalności oraz ciągłości działalności czasopisma w środowisku średnich szkół zawodowych iliceów ogólnokształcących. Po uzyskaniu odpowiedzi z testu skalowanego dochodzimy dowyników za pomocą operacji statystycznych i obliczonego wskaźnika opisującego stan każdego wybranego aspektu. Towłaśnie powyższe rzeczy są ważnym elementem funkcjonowania redakcji jako takiej imogą powodować problemy w jej funkcjonowaniu, ponieważ częstą bolączką czasopism szkolnych jest właśnie zapewnienie ciągłości iwyszkolenie następców w tej pracy. Postrzegamy stopień autonomii i interwencję edukatora w produkcję jako istotną część pracy w koncepcji uczenia się przez działanie, ale również zapewnienie sprawnej organizacji iaspektów zarządzania jako elementarną część dla kontynuacji tej działalności edukacyjnej w zakresie edukacji medialnej.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.1
PDF (English)

Bibliografia

Bôtošová Ľubica. 2021. Prezentácia konceptu learning- b y- d oing v prostredí stredných škôl. In: Marketing Identity: Nové zmeny, nové šance. Zuzana Bezáková, Daniela Kollárová, Peter Krajčovič (eds.). Trnava. 16–27. https://fmk.sk/download/MI_2021_SK_F INAL.pdf (access: 01.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Bôtošová Ľubica, Danihelová Bronislava. 2021. Koncept learning- b y- d oing v kontexte tvorby školských časopisov. In:Quo Vadis 2021. Vedecká konferencia doktorandov amladých vedeckých pracovníkov. Sabína Gáliková Tolnaiová, Magdaléna Švecová, Kristián Pribila (eds.). Trnava. 19–33. https://fmk.sk/download/2021_ZborniCC81k-MASS_2.pdf (access: 1.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Debebe Mekonnen Fikru. 2020. “Evaluating The Effectiveness Of‘Learning ByDoing’ Teaching Strategy InAResearch Methodology Course, Hargeisa, Somaliland.” African Educational Research Journal no. 8(1). 13–19. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1242694.pdf (access: 17.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Elerman David. 2004. “Autonomy inEducation and Development.” Journal ofInternational Cooperation inEducation no. 7(1). 3–14. https://cice.hiroshima-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/03/7-1-2.pdf (access: 1.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Gibbs Graham. 2013. Learning bydoing. Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Grombly Amanda, Andersen Andrea. 2020. “Information and Media Literacy: Integrating Literacies Into Library Instruction.” Media Literacy and Academic Research no. 3(1). 6–17.
Zobacz w Google Scholar

Kačinová Viera. 2018. Teoretické východiská učenia (sa) o médiách. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Trnava.
Zobacz w Google Scholar

Knihová Ladislava. 2018. “The Future ofNewspapers: aThrilling Encounter with Augmented Reality.” Media Literacy and Academic Research no. 1(2). 6–13.
Zobacz w Google Scholar

Nazari Rasool. 2018. “The Role of Management Skills inthe Selection of Management Model bySports Managers.” Annals ofApplied Sport Science no. 6(1). 57–64. http://aassjournal.com/article--329-en.pdf (access: 1.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Petranová Dana, Vrabec Norbert. 2011. Mediálna výchova pre učiteľov stredných škôl. Faculty of Mass Media Communication UCM. Trnava.
Zobacz w Google Scholar

Portilla Idoia. 2018. “Contributions ofacademic articles tothe practice ofjournalism and data management.” Observatorio nr 12(3). 1–17. https://www.researchgate.net/publication/326993775_Contributions_of_academic_articles_to_the_practice_of_journalism_and_data_management (access: 1.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Prostináková Hossová Monika, Švecová Magdaléna. 2019. “Challenges And Limits Of Current Student Magazine Production – Case Study.” Media Literacy and Academic Research no. 2(2). 34–51.
Zobacz w Google Scholar

Sazonova Yuliia. 2022. “Inventions in Media Education with the Use of the Innovative Technologies (with the Example of Teaching the Discipline ‘History of Journalism’).” Media Literacy and Academic Research no. 5(1). 192–215.
Zobacz w Google Scholar

Tušer Andrej. 2005. Vydávame školský časopis. Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene. Zvolen.
Zobacz w Google Scholar

Udenze Silas. 2018. “Print Media And The Challenges Of Social Media.” International Journal of Advanced Research and Publications no. 2(3). 20–25. https://www.academia.edu/36140147/Print_Media_And_The_Challenges_Of_Social_Media (access: 17.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže stredoškolských avysokoškolských novinárov Štúrovo pero 2020/2021. www.kskls.sk/vyhodnotenie-sutaze-0.html (access: 17.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Wrenn Jan, Wrenn Bruce. 2009. “Enhancing Learning by Integrating Theory and Practice.”
Zobacz w Google Scholar

International Journal of Teaching and Learning in Higher Education no. 21(2). 258–265. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ899313.pdf (access: 17.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.