Interaktywne i innowacyjne działania instytucji kultury jako pole działań "edutainment"
PDF

Słowa kluczowe

edutainment
cultural institutions
innovation
interactivity
entertainment education edutainment
instytucje kultury
innowacyjność
interaktywność
edukacja rozrywkowa

Jak cytować

Manikowska, J. (2022). Interaktywne i innowacyjne działania instytucji kultury jako pole działań "edutainment". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(4), 98–109. https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.9

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja znaczenia pojęcia edutainment w kontekście działalności instytucji kultury w Polsce. Przeprowadzona została analiza sposobów realizacji edukacyjnej roli pięciu placówek: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Fabryki w Łodzi oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Poddano analizie strony internetowe, oferty placówek oraz ich działalność w social mediach. W pracy ukazany został również wpływ pandemii COVID-19 na działania edukacyjne wskazanych instytucji kultury, który widoczny jest w digitalizacji zasobów placówek i upublicznieniu ich w sieci. Interaktywne i innowacyjne działania edutainment nie są jeszcze powszechnie znane, ale stają się coraz bardziej popularne, co pokazane zostało w toku analizy.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.9
PDF

Bibliografia

Anioł Joanna. 2017. „Edutainment jako przestrzeń edukacji nieformalnej. Edukacyjny potencjał programów telewizyjnych w świetle analizy serialu Głęboka woda i wypowiedzi odbiorców”. Kultura i Edukacja 1 (115). 182–198.
Zobacz w Google Scholar

Czaja‑Chudyba Iwona. 2006. Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Huizinga Johan. 1985. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Maria Kurecka, Witold Wirpsza (tłum.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Iwanicka Agnieszka. 2010. Edutainment – sposób na edukację w dobie kultury popularnej. W: Kultura popularna – Tożsamość – Edukacja. Daria Hejwosz, Witold Jakubowski (red.). Kraków. 305–313.
Zobacz w Google Scholar

Okoń Wincenty. 1995. Zabawa a rzeczywistość. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skibińska Małgorzata. 2010. „Edutainment jako metoda edukacji przyszłości (teraźniejszość)”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: Kwartalnik Myśli Społeczno‑ Pedagogicznej 2 (50). 57–64.
Zobacz w Google Scholar

Szymaniak Jadwiga. 2019. „Pedagogika zabawy”. Studia Gdańskie, Wizje i rzeczywistość XVI. 41–56.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.