Fanfikcja a polski kanon literacki
PDF

Słowa kluczowe

fanfikcja
kanon
lektury szkolne
Lalka
Bolesław Prus Bolesław Prus
canon
fanfiction
school readings
Lalka [The Doll]

Jak cytować

Szpatowicz, M. (2022). Fanfikcja a polski kanon literacki. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(4), 119–127. https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.11

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie obszaru, który do tej pory nie został poddany opisowi w ramach polskich fan studies. Prowadzone przez autorkę badania wykazują, że w kręgu zainteresowania polskich fanów, obok rozmaitych tekstów kultury, obecne są także dzieła literatury polskiej, w tym tytuły znajdujące się w kanonie lektur szkolnych. Przekształcenia kanonu dokonywane przez fanów omówione zostaną na przykładzie fanfikcji bazującej na Lalce Bolesława Prusa.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.11
PDF

Bibliografia

Busse Kristina. 2015. „Fan labor and feminism. Capitalizing on the fannish labor of love”. Cinema Journal 54 (3). 110–115.
Zobacz w Google Scholar

Ciesielska Dominika, Rutkowska Maria. 2021. „Między interpretacją a moralnością. Anty‑shiperzy we współczesnym fandomie medialnym”. Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture 2. 53–68.
Zobacz w Google Scholar

Iwasiów Inga. 2001. „Wokół pojęć: kanon, homoerotyzm, historia literatury”. Katedra 1. 98–121.
Zobacz w Google Scholar

Kobus Aldona. 2018. Fandom. Fanowskie modele odbioru. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska‑Magdziarz Małgorzata. 2018. Fandom dla początkujących. Część II: Tożsamość i twórczość. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Święch Jerzy. 2005. Burze wokół kanonu/kanonów. W: Kanon i obrzeża. Inga Iwasiów, Tatiana Czerska. Kraków. 13–27.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk Agnieszka. 2018. „Fan labor jako praca. Ekonomia fandomu w dobie Internetu”. Teksty Drugie 5. 276–289.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk Agnieszka. 2018. „Subwersja, nie sztuka. Korzenie, założenia i problemy fan studies”. Przestrzenie Teorii 29. 261–275.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.