But what do androids feel about electric sheep? Educating about emotion-related constructs with "Blade Runner"
PDF

Słowa kluczowe

Blade Runner
metody edukacyjne
emocje
psychologia społeczna
pedagogika Blade Runner
educational methods
emotions
social psychology
movie pedagogy

Jak cytować

Stefanek , F., Lipka, J., & Trynduś, A. (2022). But what do androids feel about electric sheep? Educating about emotion-related constructs with "Blade Runner". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(4), 30–44. https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.3

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest omówieniu zagadnień związanych z regulacją emocji w kultowym filmie Blade Runner. Rozwój emocjonalny replikantów został poddany analizie z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych ipiętna związanego z funkcjonowaniem w ultrakapitalistycznej dystopii. Niniejszy artykuł zawiera propozycję praktycznego wykorzystania filmu iwiedzy psychologicznej do przeprowadzenia warsztatów z zakresu regulacji emocjonalnej, przygotowanych w oparciu o ideę psychologicznej pracy z filmem.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.3
PDF

Bibliografia

Ahmed Saz P., Bittencourt- H ewitt Amanda, Sebastian Catherine L. 2015. “Neurocognitive bases ofemotion regulation development inadolescence.” Developmental Cognitive Neuroscience 15. 11–25. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.07.006 .
Zobacz w Google Scholar

Alessi Edward J. 2014. “Aframework for incorporating minority stress theory into treatment with sexual minority clients.” Journal of Gay & Lesbian Mental Health 18(1). 47–66.
Zobacz w Google Scholar

https://doi.org/10.1080/19359705.2013.789811 .
Zobacz w Google Scholar

Alleyne Emma, Fernandes Isabel, Pritchard Elizabeth. 2014. “Denying humanness tovictims: How gang members justify violent behavior.” Group Processes & Intergroup Relations 17(6). 750–762. https://doi.org/10.1177/1368430214536064 .
Zobacz w Google Scholar

Bandura Albert. 1999. “Moral disengagement inthe perpetration ofinhumanities.” Personality and Social Psychology Review 3(3). 193–209. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303_3 .
Zobacz w Google Scholar

Bandura Albert. 2011. Moral disengagement. W: The Encyclopedia of Peace Psychology. Daniel J. Christie (eds.). https://doi.org/10.1002/9780470672532.wbepp165 .
Zobacz w Google Scholar

Brol Michał. 2014. Psychologia i film. W: Psychologiczna praca z filmem. Michał Brol, Agnieszka Skorupa (eds.). Katowice. 13–42.
Zobacz w Google Scholar

Brol Michał, Skorupa Agnieszka. 2014. Idea psychologicznej pracy z filmem. W: Psychologiczna praca z filmem. Michał Brol, Agnieszka Skorupa (eds.). Katowice. 9–12.
Zobacz w Google Scholar

Burton Charles L., Wang Katie, Pachankis John E. 2018. “Does Getting Stigma Under the Skin Make It Thinner? Emotion Regulation as a Stress- Contingent Mediator of Stigma and Mental Health.” Clinical Psychological Science 6(4). 590–600. https://10.1177/2167702618755321 [access: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Cardona Nicole D., Madigan Ryan J., Sauer- Zavala Shannon. 2022. “How minority stress becomes traumatic invalidation: Anemotion - focused conceptualization of minority stress insexual and gender minority people.” Clinical Psychology: Science and Practice 29(2). 185–195. https://doi.org/10.1037/cps0000054 .
Zobacz w Google Scholar

Carver Charles S., Scheier Michael F., Weintraub Jagdish Kumari. 1989. “Assessing Coping Strategies: A Theoretically Based Approach. Assessing Coping Strategies: A Theoretically Based Approach.” Journal of Personality and Social Psychology 56(2). 267–228. https://10.1037//0022–3514.56.2.267 [access: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Chan Edward K. 2020. “Race in the Blade Runner cycle and demographic dystopia.” Science Fiction Film and Television 13(1). 59–76. https://muse.jhu.edu/article/750563 [access: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Chang Cindy J., Fehling Kara B., Selby Edward A. 2020. “Sexual Minority Status and Psychological Risk for Suicide Attempt: A Serial Multiple Mediation Model of Social Support and Emotion Regulation.” Frontiers in Psychiatry 11, 385. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00385 .
Zobacz w Google Scholar

Chao Sophie. 2021. “We are (not) monkeys. Contested cosmopolitical symbols in West Papua.” American Ethnologists 48(3). 274–287. https://doi.org/10.1111/amet.13023.
Zobacz w Google Scholar

Chow Rosalind M., Tiedens Larissa Z., Govan Cassandra L. 2008. “Excluded emotions: The role ofanger in antisocial responses to ostracism.” Journal of Experimental Social Psychology 44(3). 896–903. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2007.09.004 .
Zobacz w Google Scholar

Compas Bruce E., Connor-Smith Jennifer K., Saltzman Heidi, Thomsen Alexandria Harding, Wadsworth Martha. 2001. “Coping with stress during childhood and adolescence: Progress, problems, and potential.” Psychological Bulletin 127. 87–127. https://doi.org/10.1037/0033–2909.127.1.87.
Zobacz w Google Scholar

Costa Fracisco. 2013.”‘Faggot, Fairy, Pansy… Queer’: Gay/Queer Confrontations in Mart Crowley’s The Boys in the Band.” Revista de Estudios Norteamericanos 17, 25–37. https://revistascientificas.us.es/index.php/ESTUDIOS_NORTEAMERICANOS/article/view/46494054 [access: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Desser David. 1985. “»Blade Runner». Science Fiction & Transcendence.” Literature/Film Quarterly 13(3). 172–179. http://www.jstor.org/stable/43797443 [access: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Doan Laura. 2017. “Queer History Queer Memory: The Case of Alan Turing.” GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 23(1). 113–136. https://doi.org/10.1215/10642684–3672321 .
Zobacz w Google Scholar

Ebacioni Katherine June. 2014. “Sexual Orientation and Psychological Distress: The Roleof Minority Stress.” Doctoral thesis, Deakin University. https://dro.deakin.edu.au/view/DU:30074704 [access: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Endler Norman S., Parker James D.A. 1999. Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual. North Tonawanda [access: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Goff Phillip Atiba, Eberhardt Jennifer L., Williams Melissa J., Jackson Matthew Christian. 2008. “Not yet human: implicit knowledge, historical dehumanization, and contemporary consequences.” Journal of Personality and Social Psychology 94(2). 292–306. https://doi.org/10.1037/0022–3514.94.2.292 .
Zobacz w Google Scholar

Gruhn Meredith A., Compas Bruce E. 2020. “Effects of maltreatment on coping and emotion regulation in childhood and adolescence: A meta-analytic review.” Child Abuse & Neglect 103. 104446. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104446 .
Zobacz w Google Scholar

Herd Toria, Brieant Alexis, King-Casas Brooks, Kim-Spoon Jungmeen. 2022. “Associations between developmental patterns ofnegative parenting and emotion regulation development across adolescence.” Emotion 22(2). 270–282. https://doi.org/10.1037/emo0000997 .
Zobacz w Google Scholar

Iniewicz Grzegorz, Grabski Bartosz, Mijas Magdalena. 2012. “Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych: rola stresu mniejszościowego.” Psychiatria Polska 46(4). 649–663. .
Zobacz w Google Scholar

Jewell Sarah, Kambhampati Uma S. 2014. “Are happy youth also satisfied adults? Ananalysis of the impact of childhood factors on adult life satisfaction.” Social Indicators Research 121(2). 543–567. https://doi.org/10.1007/s11205-014-0642-6 .
Zobacz w Google Scholar

Jones Marc T. 1998. “Blade Runner Capitalism, the Transnational Corporation, and Commodification.” Cultural Dynamics 10(3). 287–306. https://doi.org/10.1177/092137409801000304 .
Zobacz w Google Scholar

Jones Marc T. 2000. Blade Runner Capitalism: A New Narrative on Globalization. W: Rethinking Globalization(s). Preet S. Aulakh, Michael G. Schechter (eds.). Basingstoke. 249–267. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62425-6_13 .
Zobacz w Google Scholar

Koole Sander L. 2009. “The psychology of emotion regulation: An integrative review.” Cognition and Emotion (1). 4–41. https://doi.org/10.1080/02699930802619031 .
Zobacz w Google Scholar

Kubiak Ho-Chi Beata. 2016. “»Blade Runner» w »Kombinacie zakrzywionej czasoprzestrzeni», czyli Film Ridleya Scotta w powieści Shōno Yoriko.” Porównania 18. 183–196. https://doi.org/10.14746/p.2016.18.10668 .
Zobacz w Google Scholar

Kudlińska Iwona. 2012. “Stygmatyzacja społeczna jako strategia dyskursywna biedy i jej rola w procesie wykluczenia społecznego.” Kultura i Społeczeństwo 56(1). 175–189.
Zobacz w Google Scholar

https://doi.org/10.2478/v10276-012-0009-1 .
Zobacz w Google Scholar

Linehan Marsha. 2016. Terapia dialektyczno- behawioralna DBT. Trening umiejętności. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Link Bruce G., Phelan, Jo C. 2001. “Conceptualizing stigma.” Annual Review of Sociology 27. 363–385. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363.
Zobacz w Google Scholar

Maciaszek Justyna. 2012. “Piętno: problem stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi.” Studia Politicae Universitatis Silesiensis 9. 299–315.
Zobacz w Google Scholar

McVee Mary B., Dunsmore Kailonnie, Gavelek James R. 2005. “Schema theory revisited.” Review of Educational Research 75(4). 531–566. https://doi.org/10.3102/00346543075004531 .
Zobacz w Google Scholar

Moore Celia. 2015. “Moral disengagement.” Current Opinion inPsychology 6. 199–204. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.07.018 .
Zobacz w Google Scholar

Paruzel - C zachura Mariola. 2014. Serce czy rozum? Wybrane etyczne dylematy zawodu psychologa na przykładzie filmu „Serce nie sługa” (Prime). W: Psychologiczna praca z filmem. Michał Brol, Agnieszka Skorupa (eds.). Katowice. 113–150.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak Sylwia. 2020. Obraz schizofrenii oraz problem stygmatyzacji chorych na przykładzie filmu Ogród Luizy, reż. Maciej Wojtyszko. W: Filmowe spotkania z psychologią. Justyna Lipka, Michał Brol, Agnieszka Skorupa (eds.). Katowice. 173–186.
Zobacz w Google Scholar

Roth Guy, Vansteenkiste Maarten, Ryan Richard M. 2019. “Integrative emotion regulation: Process and development from aself-determination theory perspective.” Development and Psychopathology. 1–12. https://doi.org/10.1017/S0954579419000403 .
Zobacz w Google Scholar

Sarno Elissa L., Newcomb Michael E., Mustanski Brian. 2020. “Rumination Longitudinally Mediates the Association of Minority Stress and Depression in Sexual and Gender Minority Individuals.” Journal of Abnormal Psychology 129(4). 355–363. https://doi.org/10.1037/abn0000508 .
Zobacz w Google Scholar

Schoeman Karel. 2007. Early slavery atthe Cape ofGood Hope, 1652–1717. Pretoria.
Zobacz w Google Scholar

Senior W.A. 1996. “Blade Runner and Cyberpunk Visions ofHumanity.” Film Criticism 21(1). 1–12. http://www.jstor.org/stable/44019023 [access: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Sheel Karen. 2000. “The Empirical Basis of Dialectical Behavior Therapy: Summary, Critique, and Implications.” Clinical Psychology 7(1). 68–86. https://doi.org/10.1093/clipsy.7.1.68
Zobacz w Google Scholar

Skinner Ellen A., Zimmer- Gembeck Melanie J. 2007. “The development of coping.” Annual Review of Psychology 58. 119–144. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085705 .
Zobacz w Google Scholar

Skorupa Agnieszka, Brol Michał. 2017. Idea psychologicznej pracy z filmem na przykładzie filmu animowanego „Jak wytresować smoka.” W: Kino, film, psychologia. Agnieszka Ogonowska (ed.). Kraków. 259–275.
Zobacz w Google Scholar

Staudt Kathleen. 2019. “Bordering the Future? The ‘Male Gaze’ in the Blade Runner Films and Originating Novel.” Borders in Globalization Review 1. 22–28. https://doi.org/10.18357/bigr11201919244 .
Zobacz w Google Scholar

Stefanek Franciszek, Skorupa Agnieszka, Brol Michał, Flakus Maria. 2021. “Immersion and socio-emotional experiences during amovie– Polish adaptation of the movie consumption questionnaires.” Psychological Reports. 003329412110484. https://doi.org/10.1177/00332941211048472 .
Zobacz w Google Scholar

Świerczek Magdalena. 2020. Choroba Alzheimera i jej wpływ na funkcjonowanie systemu rodzinnego na przykładzie filmu Motyl Still Alice, reż. Richard Glatzer. W: Filmowe spotkania z psychologią. Justyna Lipka, Michał Brol, Agnieszka Skorupa (eds.). Katowice. 187–199.
Zobacz w Google Scholar

Thompson Ross A. 1994. “Emotion regulation: Atheme in search of definition.” Monographs of the Society for Research in Child Development 59(2–3). 25–52. https://doi.org/10.2307/1166137 .
Zobacz w Google Scholar

Tracy Jessica L., Randles Daniel. 2011. “Four models of basic emotions: are view of Ekman and Cordaro, Izard, Levenson, and Panksepp and Watt.” Emotion Review 3(4). 397–405. https://doi.org/10.1177/1754073911410747 .
Zobacz w Google Scholar

Wedding Danny, Niemiec Ryan M. 2003. “The clinical use offilms in psychotherapy.” Journal of Clinical Psychology 59(2). 207–215. https://doi.org/10.1002/jclp.10142 .
Zobacz w Google Scholar

White Nancy E., Richter Judith M., Fry Carol. 1992. “Coping, social support, and adaptation to chronic illness.” Western Journal ofNursing Research 14(2). 211–224. https://doi.org/10.1177/019394599201400208 .
Zobacz w Google Scholar

Yazici Esra, Ulus Fuat, Selvitop Rabia, Yazici Ahmet Bülent, Aydin Nazan. 2014. “Use of Movies for Group Therapy of Psychiatric Inpatients: Theory and Practice.” International Journal of Group Psychotherapy 64(2). 255–270. https://doi.org/10.1521/ijgp.2014.64.2.254 .
Zobacz w Google Scholar

Young Katherine S., Sandman Christina F., Craske Michelle G. 2019. “Positive and Negative Emotion Regulation in Adolescence: Links to Anxiety and Depression.” Brain Sciences 9(4). 76. https://doi.org/10.3390/brainsci9040076 .
Zobacz w Google Scholar

IMAX . 2017. Blade Runner: The final cut. Director Ridley Scott. https://www.youtube.com/watch?v=yGTywwnEuH4 [access: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

IMDB. Blade Runner. https://www.imdb.com/title/tt0083658/?ref_=nv_sr_srsg_0 [access: 27.08.2022].
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.