Forma mocno skondensowana. Kompetencje audiowizualne w dobie TikToka
PDF

Słowa kluczowe

social media
media communication
audiovisual competencies
film language
short audiovisual forms media społecznościowe
komunikacja medialna
kompetencje audiowizualne
język filmu
krótkie formy audiowizualne

Jak cytować

Cieśliński, M. (2022). Forma mocno skondensowana. Kompetencje audiowizualne w dobie TikToka. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(4), 45–54. https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.4

Abstrakt

Dynamika zmian zachodzących w mediach społecznościowych podnosi znaczenie kompetencji audiowizualnych w procesie edukacyjnym – zwłaszcza wśród studentów szkół wyższych. Obecny system edukacyjny marginalizuje rolę poprawnego i efektywnego posługiwania się kodem audiowizualnym przez młodzież. Młodzi ludzie nie uczą się w wystarczającym stopniu zasad stosowania gramatyki filmowej, podczas gdy krótkie formy audiowizualne – wprowadzone w ostatnich latach przez aplikację TikTok – stały się wiodącym tworzywem komunikacyjnym dla całej generacji.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.4
PDF

Bibliografia

Ciszewska Ewa, Klejsa Konrad. 2016. Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Granat Anna. 2020. Czy i jak technologie umożliwiają zmianę założeń i podstawy programowej, kanonu kształcenia ogólnego oraz wzbogacenie tradycyjnego kształcenia programami autorskimi oraz projektami między- i ponadprzedmiotowymi?. W: Technologie informacyjno‑komunikacyjne w edukacji. 10 pytań do ludzi nauki. Maciej Tanaś (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hjorth Larissa, Hinton Sam. 2019. Understanding social media. Los Angeles.
Zobacz w Google Scholar

Huk Tomasz. 2014. Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne. Kraków–Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Humphreys Lee. 2018. The qualified self: social media and the accounting of everyday life. London.
Zobacz w Google Scholar

McKee Jonathan R. 2017. The teen’s guide to social media… & mobile devices: 21 tips to wise posting in an insceure world. Uhrichsville.
Zobacz w Google Scholar

Miotk Anna. 2017. Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty. Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Morańska Danuta, Ciesielka Marta, Jędrzejko Mariusz Z. 2020. Edukacja w cyfrowym świecie. Edukacja 4.0. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowski Maciej. 2020. Przenikanie mediów. Ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pedagogika medialna. 2021. Bronisław Siemieniecki (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Plebańska Marlena, Szyller Aleksandra, Sieńczewska Małgorzata. 2020. Q edukacji cyfrowej. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Płażewski Jerzy. 2008. Język filmu. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ptaszek Grzegorz. 2019. Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Roguski Artur. 2021. Zrozumieć social media. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sarowski Łukasz. 2017. „Od Internetu WEB 1.0 do Internetu WEB 4.0 – ewolucja form przestrzeni komunikacyjnych w globalnej sieci”. Rozprawy społeczne 11.1. 32–39.
Zobacz w Google Scholar

Śledziewska Katarzyna, Włoch Renata. 2020. Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tagg Caroline. 2015. Exploring digital Communications: language in action. London.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.