O języku politycznej manipulacji i jej konsekwencjach… – Bralczyk, Głowiński, Bartmiński, Čolović
PDF

Słowa kluczowe

manipulation
linguistics
language of politics
national myth
national fairy tail
manipulation language consequences manipulacja
językoznawstwo
język polityki
mit narodowy
baśń narodowa
konsekwencje języka manipulacyjnego

Jak cytować

Jasińska, A. (2019). O języku politycznej manipulacji i jej konsekwencjach… – Bralczyk, Głowiński, Bartmiński, Čolović . Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 37–48. https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.4

Abstrakt

Manipulacja w języku polityki jest tak stara jak sama polityka. W drugiej połowie XX wieku powstało wiele opracowań politologicznych i językoznawczych poświęconych temu zagadnieniu. Wśród najważniejszych polskich językoznawców zajmujących się tą problematyką są Jerzy Bralczyk, Michał Głowiński i Jerzy Bartmiński. Autorka artykułu wykorzystała kategorie opisywane przez wyżej wymienionych językoznawców do opisu ‘złej mowy’ w publicystyce serbskiej drugiej połowy XX wieku i początku lat dwutysięcznych. Według serbskiego etnologa Ivana Čolovicia
https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.4
PDF

Bibliografia

Bartmiński Jerzy. 2011. O stereotypach i profilowaniu słów kilka. W Stereotypy mieszkają w języku. A. Bujnowska, J. Szadura (red.). Lublin.
Bartmiński Jerzy. 2009. Stereotypy mieszkają w języku. Lublin. Bartmiński Jerzy. 2004.
Gatunki folkloru. W Akty i gatunki mowy. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura (red.). Lublin.
Bartmiński Jerzy, Panasiuk Jolanta. 2001. Stereotypy językowe. W Współczesny język polski. J. Bartmiński (red.). Lublin.
Bralczyk Jerzy. 2015. 500 zdań polskich. Warszawa.
Bralczyk Jerzy. 2001. O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych. Warszawa. Bralczyk Jerzy. 2000. Manipulacja językowa W Dziennikarstwo i świat mediów.
Z. Bauer, E. Chudziński (red.). Kraków. Čolović Ivan. 2014. Bałkany - terror kultury. M. Petryńska (przeł.). Wołowiec.
Čolović Ivan. 2001. Polityka symboli, Eseje o antropologii politycznej.
M. Petryńska (przeł.). Kraków.
Głowiński Michał. 2016. Zła mowa. Jak nie dać się propagandzie. Warszawa.
Głowiński Michał. 2009. Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe. Kraków.
Głowiński Michał. 2001. Właściwości nowomowy. W Współczesny język polski. J. Bartmiński (red.). Lublin.
Kamińska-Szmaj Irena. 2004. Propaganda, perswazja, manipulacja - próba uporządkowania pojęć. W Manipulacja w języku. P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.). Lublin.
Kawczyńska Karolina. 2014. Dezintegracja Jugosławii, Most w Mostarze - symbol dialogu i wojny kultur. Poznań.
Kuczyński Maciej. 1999. Bałkańska pożoga: wojny i konflikty na Bałkanach w latach 1981-1999. Warszawa.
Pratkanis Anthony, Aronson Elliot. 2003. Wiek propagandy. J. Radzicki, M. Szuster (przeł.). Warszawa. Ugresić Dubravka. 2006. Kultura kłamstwa. D.J. Ćirlić (przeł.). Wołowiec.
Walczak Bogdan. 1994. Co to jest język polityki. W Język a kultura. J. Anusiewicz, B. Siciń- ski (red.). Wrocław.

Downloads

Download data is not yet available.