Prawda, postprawda, fałsz – konteksty medialnych kryzysów wizerunkowych na przykładzie kampanii promocyjnej i reklamowej filmu pt. Botoks
PDF

Słowa kluczowe

ethics
crisis
social media
post-truth
truth
public relations
advertising etyka
kryzys
media społecznościowe
posprawda
prawda
public relations
reklama

Jak cytować

Cymanow-Sosin, K., Ciechanowski, M., & Podlewski, T. (2019). Prawda, postprawda, fałsz – konteksty medialnych kryzysów wizerunkowych na przykładzie kampanii promocyjnej i reklamowej filmu pt. Botoks. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 90–100. https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.8

Abstrakt

Przedmiot badań stanowią: analiza taktyk, jakimi posłużono się w mediach (głównie społecznościowych), w kontekście mechanizmów przepływu informacji w sieci w dobie deficytu percepcji i uwagi; opisanie ról uczestników sytuacji kryzysowej; ocena całości strategii przyjętej przez autora i dystrybutora filmu Botoks; opis i analiza reakcji profesjonalnego dziennikarza i jednego z portali internetowych oraz skutki podjętych działań. Autorzy starają się także zwrócić uwagę na te punkty, w których doszło do naruszenia standardów na linii public relations - media relations i wskazać na rolę mediów związaną z misją profesjonalnego dziennikarstwa.
https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.8
PDF

Bibliografia

Balter David, Butman John. 2006. Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego. I. Szybilska (przeł.). Gliwice.
Bendyk Edwin. 2016. „Dyktatura kłamstwa. Polityka i postprawda”. Polityka 10.09.2016. https://antymatrix.blog.polityka.pl/2016/09/10/ [dostęp: 21.01.2018].
Chudy Wojciech. 1992. „Kłamstwo jako korupcja antropologiczna”. Ethos nr 1(17). 88-96.
Chudy Wojciech. 1990. „Kłamstwo koncepcją prawdy, człowieka i społeczeństwa”. Przegląd Powszechny nr 6(826). 88-96.
Chudy Wojciech. 1983. „Prolegomena do filozofii kłamstwa (zarys problematyki)”. Znak nr 347(10). 1542-1563.
Cialdini Robert. 1994. Wywieranie wpływu na ludzi. B. Wojciszke (przeł.). Gdańsk.
Davenport Thomas H., Beck John C. 2001. The attention economy: understanding the new currency of Business Boston.
Flis Daniel. 2017. „Reklama «Botoksu» kłamie: po operacjach nie umiera 17 proc. pacjentów, tylko 0,6 proc. OKO.press składa skargę do UOKiK i Rady Etyki Reklamy”. OKO.
press 17.10.2017. https://oko.press/reklama-botoksu-patryka-vegi-straszy-szosta-operacja-konczy-sie-zgonem-oko-press-sklada-skarge-uokik-rady-etyki-reklamy/ [dostęp: 12.01.2018].
Flis Daniel. 2018. „W odpowiedzi na skargę OKO.press Komisja Etyki Reklamy uznała, że reklama «Botoksu» jest niemoralna. Bo podaje nieprawdziwe informacje”.
OKO.press 15.01.2018. https://oko.press/odpowiedzi-skarge-oko-press-komisja-etyki-reklamy-uznala-ze-reklama-botoksu-niemoralna-podaje-nieprawdziwe-informacje/ [dostęp: 15.01.2018].
Gołąbek Agnieszka. 2012. „Informacja prasowa o śmiertelności szpitalnej pooperacyjnej”. Ministerstwo Zdrowia 6.11.2012. http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m241614171&ms=416&ml=pl&mi=417&mx=0&mt=&my=868&ma=030996 [dostęp: 16.10.2017].
Górny Grzegorz. 2008. Anonimowe autorytety - sposób manipulacji. Wystąpienie na konferencji: Dziennikarz - między prawdą a kłamstwem. II Ogólnopolska Konferencja „W obronie godności” zorganizowana przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Łódź, 25 X 2008 r. http://www.katolickie.media.pl/index.php/ogolnopolskie-konferencje-ksd/iikonferencja-ksd/1086-red-grzegorz-gorny [dostęp: 12.02.2018].
Kaczmarek-Śliwińska Monika. 2015. Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Warszawa.
„Kodeks Etyki Reklamy”. 2018. Art. 10, p. 2. https://www.radareklamy.pl/pe%C5%82na-tre%C5%9B%C4%87-ker [dostęp: 12.02.2018].
Kotler Philip. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. M. Belka (red.wyd. pol.). Warszawa.
Lanham Richard A. 2006. The economics of attention: style and substance in the age of information. Chicago.
Levinson Jay Conrad. 1999. Mastering Guerrilla Marketing. Boston.
Malinowski Bartosz Filip. 2016. „Trump i fałszywe newsy. Jak nie dać się zmanipulować w świecie post-prawdy?”. https://wethecrowd.pl/facebook-trump-falszywe-newsy/ 13.12. 2016 [dostęp: 28.03.2017].
Michalak Piotr R., Daszkiewicz Damian, Musz Anna. 2009. Marketing wirusowy w internecie. Gliwice.
Neumeier Marty. 2005. The brand gap: how to bridge the distance between business strategy and design. Berkeley.
Pearse Rupery M. 2012. „Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study”. The Lancet nr 380(9847). 1059-1065.
Piątkowska Monik, Gocłowska Sylwia. 2018. Praktyki ambush marketingu jako wyzwanie dla współczesnych organizatorów i sponsorów wielkich imprez sportowych. Warszawa.
Pisarek Jolanta. 2017. „TL:DR” 4.10.2017. https://www.facebook.com/jola.pisarek/posts/10210254379259815 [dostęp: 10.11.2017].
Rozwadowska Barbara. 2002. Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa.
Tworzydło Dominik. 2013. Public relations a media - konflikt interesów czy korzyści wynikające z synergii? W Marka, media, komunikacja, I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska (red.). Wrocław.
Tworzydło Dominik. 2017. Zarządzanie kryzysowe i antykryzysowe. W Public relations praktycznie. D. Tworzydło (red.). Rzeszów.
Uchwała Nr ZO 129/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/180/17, https://www.radareklamy.pl/uchwaly-ker/2017/uchwa% C5%82a-nr-zo-129-17w-sprawie-reklamy-internetowej-filmu-pt-botoks [dostęp: 20.01.2018].
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, art. 16 ust. 2.
Vega Patryk. 2017. „Botoks - najlepsze otwarcie 2017 roku - 711 tysięcy widzów w 3 dni”. 2.10.2017. https://www.facebook.com/PatrykVegaOfficial/posts/2000730936831433 [dostęp: 16.01.2018].

Downloads

Download data is not yet available.