Laboratoria edukacji medialnej w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

medialab
media education
media education 3.0
laboratory of digital humanities
anthropology of laboratory medialab
edukacja medialna
edukacja medialna 3.0
laboratorium cyfrowej humanistyki
antropologia laboratorium

Jak cytować

Sołtysiak, D. (2022). Laboratoria edukacji medialnej w Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(1), 23–38. https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.2

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza koncepcji medialabu oraz jej znaczenia dla edukacji medialnej. Artykuł uwzględnia współczesny dyskurs dotyczący laboratoriów cyfrowej humanistyki oraz szerzej ujmowanego zwrotu laboratoryjnego. Rozważania teoretyczne uzupełnia studium przypadku Medialabu Gdańsk, Medialabu Katowice oraz UBU labu w Krakowie. Analiza instytucji została przeprowadzona na podstawie badań jakościowych. Perspektywa trzech zróżnicowanych inicjatyw wskazuje na zupełnie odmienne wdrażanie postulatów edukacji medialnej i cyfrowej osadzonej w lokalnym kontekście kulturowo-społecznym.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.2
PDF

Bibliografia

Abriszewski Krzysztof. 2021. „Popularyzacja, innowacje i rozproszone laboratoria w humanistyce”. Teksty Drugie nr 2. 45–62.
Zobacz w Google Scholar

Badania jakościowe. Metody i narzędzia. 2012. Dariusz Jemielniak (red.). Tom 2. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Biedrzycki Krzysztof. 2015. Elementy edukacji medialnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego obowiązującej w polskiej szkole od 2009 roku. Jak w świetle zapisów podstawy programowej mogą i powinny być kształtowane kompetencje medialne ucznia?. W: O potrzebie edukacji medialnej w Polsce. Michał Fedorowicz, Sławomir Ratajski (red.). Warszawa. 241–266.
Zobacz w Google Scholar

Celiński Piotr. 2011. Medialab: silnik nowego alfabetyzmu. W: Medialab. Instrukcja obsługi. Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Agata Jałosińska (red.). Chrzelice. 57–64.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska Anna Justyna. 2012. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – katalog inicjatyw. W: Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce. Raport otwarcia. Jarosław Lipszyc (red.). Warszawa. 174–191.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska Anna Justyna, Drzewiecki Piotr, Jasiewicz Justyna, Lipszyc Jarosław, Stunża Grzegorz D. 2012. Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnej. W: Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce. Raport otwarcia. Jarosław Lipszyc (red.). Warszawa. 9–16.
Zobacz w Google Scholar

Drzewiecki Piotr, Stunża Grzegorz Dominik. 2015. Znaczenie organizacji pozarządowych i instytucji kultury dla rozwoju edukacji medialnej w Polsce. W: O potrzebie edukacji medialnej w Polsce. Michał Fedorowicz, Sławomir Ratajski (red.). Warszawa. 337–355.
Zobacz w Google Scholar

Filiciak Mirosław, Tarkowski Alek. 2011. Medialab – instrukcja obsługi. W: Medialab. Instrukcja obsługi. Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Agata Jałosińska (red.). Chrzelice. 11–16.
Zobacz w Google Scholar

Jałosińska Agata. 2010. „Medialab Chrzelice – Obóz Kultury 2.0”. Dwutygodnik. Strona Kultury nr 39. https://www.dwutygodnik.com/artykul/1465-medialab-chrzelice-oboz-kultury-20.html. (dostęp: 3.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

Kil Aleksandra. 2021. „Postfiguracje humanistycznej infrastruktury: Laboratorium Mundaneum Paula Otleta”. Teksty Drugie nr 2. 118–138.
Zobacz w Google Scholar

Kozinets Robert. 2012. Netnografia. Badania etnograficzne online. Maja Brzozowska-Brywczyńska (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Laboratoria mediów. 2012. Grzegorz Stunża (red.). Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Latour Bruno, Woolgar Steve. 2020. Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych. Krzysztof Abriszewski, Paweł Gąska, Maciej Smoczyński, Adrian Zabielski (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lévy Pierre. 1997. Collective Intelligence – Mankind’s Emerging World in Cyberspace. Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Lovink Geert. 2011. Tymczasowe miejsce spotkań. Mirosław Filiciak (przeł.). W: Medialab. Instrukcja obsługi. Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Agata Jałosińska (red.). Chrzelice. 29–33.
Zobacz w Google Scholar

Maj Anna. 2017. „Medialaby, fablaby i banki wiedzy jako nowe modele instytucji edukacyjnych i animacyjnych. Problemy i wyzwania”. Państwo i Społeczeństwo nr 3. 86–103.
Zobacz w Google Scholar

Marecki Piotr. 2019. Praktyka i eksperyment. Laboratoryjny model humanistyki. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Marecki Piotr, Argasiński Jan K., Woynarowski Jakub, Yerzmiej, Straka Robert „Hellboj”, Onak Leszek, Olczyk Jacek. 2019. UBU lab. Raporty techniczne 2016–2019. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Marecki Piotr, Bociański Wojciech. 2018. Robbo. Solucja. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Marecki Piotr, Woynarowski Jakub. 2017. UBU lab Poster. Konferencja Digital Humanities. Montreal. http://ubulab.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/DH_POSTER.jpg. (dostęp: 20.06.2021).
Zobacz w Google Scholar

Montfort Nick. 2017. Odkrywanie kodu. Wprowadzenie do programowania w sztuce i humanistyce. Michał Tabaczyński, Mariusz Pisarski, Adam Ladziński (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pawlicka Urszula. 2017. „Humanistyka: pracownia, centrum czy laboratorium?”. Teksty Drugie nr 1. 314–333.
Zobacz w Google Scholar

Pawlicka-Deger Urszula. 2020. „The Laboratory Turn. Exploring Discourses, Landscapes, and Models of Humanities Labs”. Digital Humanities Quarterly nr 14.3. [b.n.s.]. http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/3/000466/000466.html. (dostęp: 12.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Przyjemność eksperymentowania. Medialab Katowice 2012. 2013. Karol Piekarski (red.). Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Ptaszek Grzegorz. 2019. Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stunża Grzegorz 2012a. Medialab – wyjść poza formalną edukację. W: Laboratoria mediów. Grzegorz Stunża (red.). Gdańsk. 15–18.
Zobacz w Google Scholar

Stunża Grzegorz 2012b. Medialab – laboratorium edukacji (medialnej). W: Digitalizacja dziedzictwa. Anna Orlik (red.). Chrzelice. 10–15.
Zobacz w Google Scholar

Wershler Darren, Emerson Lori, Parikka Jussi. 2017. An Interview with Piotr Marecki of UBU lab, Poland. W: Darren Wershler, Lori Emerson, Jussi Parikka. The Lab Book. Situated Practices in Media Studies. https://manifold.umn.edu/read/an-interview-with-piotr-marecki-of-ubu-lab/section/8de103db-f056-43af-a356-70147a86a500. [b.n.s.]. (dostęp: 20.06.2021).
Zobacz w Google Scholar

Netografia
Zobacz w Google Scholar

Pan Turbo Cogito. Noc Poezji. UBU lab. 2018. http://ubulab.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/PANcurbo.pdf. (dostęp: 20.06.2021).
Zobacz w Google Scholar

Wywiady przeprowadzone w ramach kwerendy badawczej
Zobacz w Google Scholar

Oskar Adamus. 25.05.2021. Medialab Katowice
Zobacz w Google Scholar

Jan Argasiński. 1.06.2021. UBU lab
Zobacz w Google Scholar

Karol Piekarski. 4.06.2021. Medialab Katowice
Zobacz w Google Scholar

Karina Rojek. 25.05.2021. Medialab Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorz Stunża. 11.06.2021. Uniwersytet Gdański, Medialab Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.