Fotografia cyfrowa jako źródło poznania
PDF

Słowa kluczowe

fotografia
psychologia
zdjęcie
analiza
poznanie
photography
psychology
picture
analysis
cognition

Jak cytować

Makowski, M. (2017). Fotografia cyfrowa jako źródło poznania. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(2), 37–48. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/3353

Abstrakt

W opracowaniu dokonano przeglądu pól aplikacji fotografii cyfrowej pod kątem skutków indywidualnych oraz społecznych. Zwrócono uwagę na specyfikę współczesnych autoportretów określanych jako selfies, na to, jakie funkcje psychologiczne pełni ich wykonywanie i rozpowszechnianie. Przedstawiono również bardziej funkcjonalne wykorzystanie zdobyczy fotografii cyfrowej dla „tradycyjnych” pól jej wykorzystania: terapeutycznego i autoterapeutycznego, takich jak fotoanaliza, „czytanie obrazów” czy fototerapia. Podniesiono też wątek wszechobecności nowoczesnej fotografii w różnorodnych dziedzinach nauki i poznania. Następnie przedstawiono fotografię w kontekście jej podstawowego nośnika, jakim jest Internet, oraz specyfiki Computer Mediated Communication (CMC). Sposób w jaki dziś fotografie są publikowane czy modyfikowane, ma szereg konsekwencji, które mogą być zaskakujące i niepokojące dla tych, którzy je częstokroć beztrosko upubliczniają. Na koniec zwrócono uwagę na zagrożenia dla prywatności związane z wykonywaniem komuś zdjęć oraz manipulatywne posługiwanie się obrazem.
PDF

Bibliografia

Akeret Robert U. 1973. Photoanalysis. New York: Pocket Book.
Zobacz w Google Scholar

Berne Eric. 1997. W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Paweł Izdebski (przeł.). Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Fox Jesse, Rooney Margaret C. 2015. „The Dark Triad and trait self-objectification as predictors of men’s use and self-presentation behaviors on social networking sites”. Personality and Individual Differences 76 : 161–165.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving. 2011. Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Lasch Christopher. 2015. Kultura narcyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Zobacz w Google Scholar

Kocowski Tomasz. 1987. Geneza i funkcje procesów motywacyjnych człowieka. Przegląd Psychologiczny 1 : 91–118.
Zobacz w Google Scholar

Kornacki Maciej. 2015. „Wszędzie pełno planet. Rozmowa Marka Oramusa z prof. Maciejem Kornackim”. Wiedza i Życie 8 (968) : 31.
Zobacz w Google Scholar

Leary Mark. 2001. Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Makowski Mariusz. 2010. Możliwości i ograniczenia wypowiedzi za pośrednictwem obrazu w mediach drukowanych. W Wolność w mediach. Między poprawnością a odpowiedzialnością, Michał Drożdż (red.). Tarnów: Wydawnictwo Biblos.
Zobacz w Google Scholar

Makowski Mariusz. 2010. Tabloidyzacja mediów: dlaczego konsumenci mediów godzą się na przedmiotowe traktowanie bohaterów wydarzeń? Próba analizy psychologicznej. W Wolność w mediach. Między poprawnością a odpowiedzialnością, Michał Drożdż (red.). Tarnów: Wydawnictwo Biblos.
Zobacz w Google Scholar

Morgovsky Joel. 2007. „Photography on the couch: The psychological uses of photography”. General Psychologist 42 (1) : 27−30.
Zobacz w Google Scholar

Neimeyer Robert A. 1999. „Narrative strategies in grief therapy”. Journal of Constructivist Psychology 12.
Zobacz w Google Scholar

Oleś Piotr K. 2012. „Dialogowe funkcje Ja – implikacje dla zdrowia”. Chowanna : 47–65. Dostęp 8 marca 2016. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2012-t-Tom_specjalny/Chowanna-r2012-tTom_specjalny-s47-65/Chowanna-r2012-tTom_specjalny-s47-65.pdf
Zobacz w Google Scholar

Pawlak Justyna. 2009. Autokreacja: psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka, Kraków : WAM.
Zobacz w Google Scholar

Smith Marc. 1992. Voices from the Well: The Logic of the Virtual Common, Dostęp 28 października 2014. http://www.sscnet.ucla.edu/soc/csoc/papers/voices/Voices.htm
Zobacz w Google Scholar

Sontag Susan. 1986. O fotografii. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Zobacz w Google Scholar

Sztuczne Fiołki. https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/Tokarska Urszula. 2002. Narracja autobiograficzna w terapii i promocji zdrowia. W Narracja jako sposób rozumienia świata, Trzebiński, J. (red.). Gdańsk: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Weiser Judy. 1999. PhotoTherapy Techniques. Exploring the Secrets of Personal Snapshots and Family Albums. Vancouver: PhotoTherapy Center, Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Winiarski Ryszard, Janusz Zdebski. 2008. Psychologia turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.