Mira Kubasińska – Career Development and Evolution of the Artistic Image in the Years 1963–1973
PDF (English)

Słowa kluczowe

Mira Kubasińska
popular music
big beat
Blackout
Breakout Mira Kubasińska
Blackout
Breakout
muzyka popularna
big beat

Jak cytować

Kwieciński, W. (2021). Mira Kubasińska – Career Development and Evolution of the Artistic Image in the Years 1963–1973. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(2), 90–101. https://doi.org/10.24917/20837275.13.2.7 (Original work published 20 grudzień 2021)

Abstrakt

Mira Kubasińska (1944-2005) była jedną z charakterystyczniejszych postaci żeńskiej wokalistyki rozrywkowej jakie pojawiły się w erze big beatu na polskiej scenie. Wyróżniały ją niepospolite warunki wokalne, naturalny dar kształtowania frazy, wyjątkowa ekspresja oraz nadzwyczajne poczucie rytmu. Jej kreacja artystyczna, pozbawiona całkowicie stylizacji, pozerstwa, manieryzmu w pełni oddawała temperament, filozofię życia i brak akceptacji dla koniunkturalnych postaw. Szczytowy okres działalności estradowej Kubasińskiej przypada na lata 1966-1973 i obejmuje współpracę z zespołami kierowanymi przez jej męża Tadeusza Nalepę - Blackout i Breakout. W tym okresie wydała dwa albumy solowe (Mira i Ogień) i wspięła się na szczyt popularności. Poczynając od połowy lat 70. doszło do poważnego załamania kariery wokalistki, co było pochodną zwrotu stylistycznego jakiego dokonał Tadeusz Nalepa, koncentrując się na stylistyce bluesowej oraz rozpadu małżeństwa i kryzysu osobistego. Postać artystki dotychczas nie doczekała się opracowania naukowego, wobec czego niniejszy tekst ma na celu uzupełnienie wskazanej luki. Autor podejmuje w nim poza wątkiem biograficznym próbę analizy dorobku wokalistki i opisuje ewolucję jej wizerunku artystycznego, ukazuje również szerszy kontekst realiów panujących na polskiej scenie muzyki rozrywkowej w latach 60. i 70.

https://doi.org/10.24917/20837275.13.2.7
PDF (English)

Bibliografia

“Jazz” no. 11/November 1965; no. 1/January 1967.
Zobacz w Google Scholar

“Non Stop” no. 2/1975; no. 3/1976; no. 3/1978; no. 3/1979; no. 3/1976; no. 3/1978; no. 3/1979.
Zobacz w Google Scholar

“Nowiny Rzeszowskie”, no. 144/1964.
Zobacz w Google Scholar

Knap Paweł. 2011. Big-beat i co dalej? Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie (1962–1963) na łamach popularnych czasopism. In: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010. Natalia Jarska, Tomasz Kozłowski (eds.). Warszawa. 38–43.
Zobacz w Google Scholar

Królikowski Wiesław. 2008. Tadeusz Nalepa. Breakout Absolutnie. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski Jaromir. 2005. “Mira Kubasińska (1944–2005)”. Nowiny24, https://nowiny24.pl/mira-kubasinska-19442005/ar/5955971 (access: 16.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Michalski Dariusz. 2014. Trzysta tysięcy gitar nam gra czyli historia polskiej muzyki rozrywkowej (lata 1958–1973) z przedmową Franciszka Walickiego. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

As clearly shown by the polls conducted by the “Non Stop” monthly, Kubasińska stopped appearing there at all since the second half of the 1970s, see “Non Stop”, no. 2/1975; 3/1976; 3/1978; 3/1979.
Zobacz w Google Scholar

“Musicorama” no. 1/1970; no. 1(2)/1971.
Zobacz w Google Scholar

Niedzielski Tadeusz. 2009. Blackout wraca do domu. Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak Janusz. 2012. “Niech żyje zabawa, czyli Rzeszów pije, tańczy i śpiewa”. Nowiny24, https://nowiny24.pl/nich-zyje-zabawa-czyli-rzeszow-pije-tanczy-i-spiewa/ar/6167431 (access: 13.06.2021).
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz Paweł. 2020. Mira Kubasińska: wspomnienie z drugiego brzegu, https://kultura.onet.pl/muzyka/gatunki/rock/mira-kubasinska-wspomnienie-z-drugiego-brzegu/0eescxn (access: 13.06.2021).
Zobacz w Google Scholar

Rojek Przemysław. 2014. “Jeszcze o piosenkach” Biblioteka. Magazyn Literacki 3/11/14, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/cykle/jeszcze-o-piosenkach/ (access: 15.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Szalbierz Mariusz. 2005. “Gdybyś lubił mnie choć trochę, hej!”. Interview with Mira Kubasińska, https://faktypilskie.pl/pl/572_ludzie/14231_gdyby-lubil-mnie-choc-troche-hej.html (access: 13.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Szarzyńska Bernadeta. 2007. Teatralne i muzyczne instytucje zawodowe w Rzeszowie 1944–1975. Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Walicki Franciszek. 2012. Epitafium na śmierć rock’n’rolla. Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Filmography:
Zobacz w Google Scholar

Dynia Jerzy. 1999. Muzyczne prezentacje. Interview with Mira Kubasińska. Produced for TVP Rzeszów (author’s archive).
Zobacz w Google Scholar

Dynia Jerzy 2004. TV report made for TVP Rzeszów (author’s archive).
Zobacz w Google Scholar

Porfirion z Rzeszowa. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych. Warsaw 1963, https://www.youtube.com/watch?v=GWv9NpeUrb0 (access: 13.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Sufin-Suliga Monika, Wojciechowski Maciej. Tadeusz Nalepa. Ludzie i Miejsca. TVP Polonia. https://www.youtube.com/watch?v=A6DbWQYJdA8 (access: 13.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rakoczy Dominik 2009. “Mira Kubasińska – Breakout”. Film made for TVP Kielce. https://www.youtube.com/watch?v=phIXN_B8Keo (access: 12.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Netography:
Zobacz w Google Scholar

Blog The London Beats. https://garagehangover.com/the-london beats/?fbclid=IwAR3zdipNMSUG4g9dAn5m7s307RvdExSjB4MgPb7kYI2Abq2QDw8Ivjqqmoc (access: 13.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Festiwalopole.tvp. https://festiwalopole.tvp.pl/10891825/ii-kfpp-1964 (access: 13.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Nalepa Halina, Nalepa Czesław. 2020. Interview conducted on 8.10.2020. (author’s archive).
Zobacz w Google Scholar

Nalepa Piotr. 2020. Interview conducted on 16.10.2020. (author’s archive).
Zobacz w Google Scholar

Nowak Piotr. 2019. Interview conducted on 14.11.2019. (author’s archive).
Zobacz w Google Scholar

Dynia Jerzy. 2020. Interview conducted on 09.09.2020. (author’s archive).
Zobacz w Google Scholar

Loebl Bogdan. 2020. Interview conducted on 09.10.2020. (author’s archive).
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.