Gorsząca inność. Dziecko jako abiekt
PDF

Słowa kluczowe

Inny
abiekt
dziecko
matka
patriarchat
other
abject
child
mother
patriarchy

Jak cytować

Rawski, J. (2014). Gorsząca inność. Dziecko jako abiekt. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 95–104. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1546

Abstrakt

Scandalous otherness. Child as abject

The paper raises the problem of the child as the Great Other, who appears in the novels of Doris Lessing The Fifth Child and Kenzaburo Öe A personal matter. In both works coming into the world of the Other - a handicapped boy - puts to the test the moral foundations of the conservative society. Nobel Prize winners are making human vivisection that shall specifically examine the persistence of attitudes and values such as parenthood, love, responsibility, confidence in front of drastic Otherness. The child manifests its differences, can not cope in relations with the environment, for which it is something dangerous, threatening ordered hierarchy of the family. Scandal also cause parents responsible for the birth of the ,,monster”. In Doris Lessing novel mother is excommunicated from the patriarchal society, in the prose of Öe father is alone in the community in which he lives with his son. For the analysis of the text the theory of Julia Kristeva on disgust will be used. Categories of abject, semiotic-ness, ,,the stranger in me” will help answer the question - why the hyperactive boy (The Fifth Child) and a boy with cerebral hernia (A personal matter) cause scandal and fear.

PDF

Bibliografia

Badinter E., Fałszywa ścieżka, przeł. M. Kozłowska, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bereza T., Dwie powieści z Japonii, w: tegoż, Proza z importu. Szkice literackie, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Bereza, Proza z importu. Szkice literackie, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Coetzee J. M., Zapiski ze złego roku, przeł. M. Kłobukowski, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Humm M., Słownik teorii feminizmu, przeł. B. Umińska i J. Mikos, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Iwasiów I., Gender dla średniozaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie, Gdańsk 1972.
Zobacz w Google Scholar

Jarniewicz J., Literatura jako uczestnictwo, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 42.
Zobacz w Google Scholar

Kitliński T., Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kristeva J., Obcość kulturowa i podmiot w kryzysie. Wywiad Suzanne Clark i Kathleen Hulley, przeł. A. Mizińska-Kleczkowska, w: Podmiot w procesie, red. J. Jusiak i J. Mizińska, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lessing D., Piąte dziecko, przeł. A. Gren, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Libera L., Mickiewicz i medycyna. Szkice romantyczne, Zielona Góra 2010.
Zobacz w Google Scholar

Melanowicz M., Literatura japońska. Proza XX wieku, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Öe K., Futbol ery Manen, przeł. M. Melanowicz, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Öe K., Sprawa osobista, przeł. Z. Uhrynowska, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Pierzchała A., Zerwać pąki, zabić dzieci, Kenzaburo, Oe, http://wyborcza.pl/1,75517,2283351.html [22.10.2011].
Zobacz w Google Scholar

Podmiot w procesie, red. J. Jusiak i J. Mizińska, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rymkiewicz J.M., Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Szczuka K., Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Terakowska D., Poczwarka, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

The Nobel Prize in Literature 1994, Kenzaburo Oe, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1994/ [14.10.2011].
Zobacz w Google Scholar

The Nobel Prize in Literature 2007, Doris Lessing, http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2007/# [14.10.2011].
Zobacz w Google Scholar

Tokarczuk: To wielka autorka, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 239.
Zobacz w Google Scholar

Zło, które nas zamieszkuje. Rozmowa Louisa-Philippe’a Dalemberta z Julią Kristevą, przeł. B. Maciejewska, „Magazyn Sztuki” 1996, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.