Tożsamość w narracjach internetowych
PDF

Słowa kluczowe

tożsamość
ja
blog
psychologia narracyjna
identity
self
narrative psychology

Jak cytować

Woźniak, U. (2017). Tożsamość w narracjach internetowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(2), 85–99. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/3369

Abstrakt

Blogi i serwisy społecznościowe gromadzą ogromną liczbę użytkowników internetu. O atrakcyjności tego aspektu kultury online przesądzają zarówno nieograniczone możliwości w zakresie wyboru i ekspresji tożsamości, jak również interaktywność, która odgrywa ważną rolę dla procesualnych ujęć tej struktury. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki aktywności narracyjnej w przestrzeni online przy uwzględnieniu możliwych konsekwencji dla procesów kształtowania i modyfikowania tożsamości indywidualnej. Opis przekształceń w zakresie konceptualizacji pojęcia tożsamości ilustruje dychotomię pomiędzy integralnością a defragmentacją tej struktury.
PDF

Bibliografia

Aricak Osman Tolga, Şahin Dündar, Mark Saldaüa. 2015. „Mediating effect of self acceptance between values and offline/online identity expressions among college students”. Computers in Human Behavior 49 : 362−374.
Zobacz w Google Scholar

Blogerzy w Polsce 2013 znajomość – wizerunek – znaczenie. Dostęp 13 czerwca 2016. http://pbi.org.pl/aktualnosci/Blogerzy%20w%20Polsce%202013%20(18kwi13).pdf.
Zobacz w Google Scholar

Camacho Mar, Janaina Minelli, Gabriela Grosseck. 2012. „Self and identity: raising undergraduate students’ awareness on their digital foodprints”, Procedia – Social and Behavioral Sciences 46 : 3176−3181.
Zobacz w Google Scholar

Gałdowa Anna. 1992. Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego. Kraków: Wydawnictwo Platan.
Zobacz w Google Scholar

Gergen Kenneth J. 2009. Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Mirosława Marody (przekł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hall Calvin S, Gardner Lindzey, John B. Campbell. 2013. Teorie osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kustra Arkadiusz, Jan Zając. 2008, Motywacje, zachowania i poglądy autorów czytelników blogów. Dostęp 13 czerwca 2016. http://pliki.gemius.pl/Raporty/2008/2008_Gemius_Blox.pl_Badanie_blogosfery.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Jeleśniański Marek. 2008. Definicja i rodzaje blogów. Dostęp 29 lutego 2016. http://eredaktor.pl/teoria/definicja-i-rodzaje-blogow/.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki Józef (red.). 2009. Nowe idee w psychologii. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
Zobacz w Google Scholar

Leppanen Sirpa. 2015. „Dog blogs as ventriloquism: Authentication of the human voice, Discourse”. Context and Media 8 : 63−73.
Zobacz w Google Scholar

Li Jamy, Mark Chignell. 2010. „Birds of a feather: How personality influences blog writing and reading”, International Journal of Human – Computer Studies 68 : 589−602.
Zobacz w Google Scholar

Oleś Piotr K. 2009. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo „Scholar”.
Zobacz w Google Scholar

Rettberg Jill Walker. 2012. Blogowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Trzebiński Jerzy. 2002. Narracja jako sposób rozumienia świata. Dostęp 20 czerwca 2016.
Zobacz w Google Scholar

http://www.is.uw.edu.pl/studenci/pliki/o/19_trzebinski_narracja.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.