Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej
PDF

Słowa kluczowe

kompetencje
kompetencje cyfrowe
nowe media
e-usługi
jakość życia
profilaktyka uzależnień
big data
competences
digital competences
new media
e-services
quality of life
prevention of addictions

Jak cytować

Ogonowska, A. (2017). Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(2), 14–26. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/3352

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie roli kompetencji cyfrowych w świetle wybranych dyrektyw i wskazań UE oraz w odniesieniu do ich modelowego ujęcia zaprezentowanego w polskim Ramowym Katalogu Mediów Cyfrowych z 2014 roku. Autorka opisuje rolę kompetencji cyfrowych we współczesnej cywilizacji medialnej oraz ich usytuowanie w odniesieniu do innych kompetencji kluczowych dla rozwoju człowieka oraz podnoszenia jakości jego życia. Osobne miejsce zajmują zastosowania kompetencji cyfrowych w sferze pracy, edukacji, usług oraz codziennych relacji społecznych.
PDF

Bibliografia

Arendt Łukasz. 2010. Wykluczenie cyfrowe – zagadnienia teoretyczno-empiryczne. W Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, Elżbieta Kryńska, Łukasz Arendt (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bolter David J. 1990. Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, Tomasz Goban-Klas (przeł. i wstępem opatrzył). Warszawa.x`
Zobacz w Google Scholar

Cieszyńska-Rożek Jagoda. 2014. Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. W Człowiek – technologia – media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.). Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Ferrari Anusca. 2013. A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Zobacz w Google Scholar

Fraillon Julian, Wolfram Schulz, John Ainley. 2013. International Computer and Information Literacy Study: Assessment Framework, IEA Secretariat. Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Gwóźdź Andrzej (red.). 2001. Widzieć. Myśleć. Być. Technologie mediów. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Hałas Elżbieta, Krzysztof T. Konecki. 2005. Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa: Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger Martin. 1977. Pytanie o technikę, K. Wolicki (przeł.). W Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Warszawa: Czytelnik : 231–232.
Zobacz w Google Scholar

Jasiewicz Justyna, Mirosław Filiciak, Anna Mierzecka, Kamil Śliwowski, Andrzej Klimczuk, Małgorzata Kisilowska, Alek Tarkowski, Jacek Zadrożny (red.). 2014. Ramowy katalog kompetencji cyfrowych.
Zobacz w Google Scholar

Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. Raport dotyczący kompetencji cyfrowych: przegląd dla Inicjatywy na rzecz e-Integracji i2010. 2009, Tarnów.
Zobacz w Google Scholar

Lau Jesus. 2011. Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie, Ewa Hajdasz, Matylda Filas, Justyna Jasiewicz, Renata Piotrowska, Ewa Rozkosz, Grzegorz Winnicki, Zuza Wiorogórska (przeł.). IFLA.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2003. Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości. Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2010a. Performatyzacja zachowań odbiorczych w epoce konwergencji mediów (na podstawie analizy polskiej rzeczywistości medialnej po 1989 roku). W Demokratyczne przemiany polskich mediów latach 1989−2009, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa (red.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2010b. Twórcze metafory medialne. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2014a. Uzależnienia medialne, czyli o patologicznym korzystaniu z mediów. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2014b. Współczesna edukacja medialna: obraz i rzeczywistość. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka (red.). 2015. Studia de Cultura 5.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka, Grzegorz Ptaszek (red.). 2015. Studia de Cultura 6.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2015a. „Kompetencje medialne i informacyjne: wybrane modelowe ujęcia i koncepcje”. Zeszyty Prasoznawcze 1 (221) : 72−88.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2015b. Komunikacja i porozumienie. Sztuka bycia razem, tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2015c. Komunikacja i porozumienie. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka, Bogusław Skowronek. 2005. „Język na nielegalu”, czyli wpływ multimediów na komunikację werbalną młodego pokolenia. O nową metodologię badań. W Język@multimedia, Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko (red.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Pinker Susan. 2015. Efekt wioski: jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi. Kielce: Wydawnictwo Charaktery.
Zobacz w Google Scholar

Rosenhan David L., Martin Seligman. 1994. Psychopatologia, t. 1. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Zobacz w Google Scholar

Small Gary W., Gigi Vorgan. 2011. iMózg, Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Sy Borg (przeł.). Poznań: Vesper.
Zobacz w Google Scholar

Spitzer Manfred. 2013. Cyfrowa demencja. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
Zobacz w Google Scholar

Strelau Jan. 2002. Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Scholar.
Zobacz w Google Scholar

van Dijk Jan. 2010. Społeczne aspekty mediów, Jan Konieczny (przeł.). Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Virilio Paul. 2001. Maszyna widzenia. W Widzieć. Myśleć. Być. Technologie mediów, Andrzej Gwóźdź (red.). Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Żylińska Marzena. 2013. Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Zobacz w Google Scholar

Filmografia
Zobacz w Google Scholar

Miłość, Europa, świat Zygmunta Baumana. 2011. reż. Krzysztof Rzączyński. Film dokumentalny zrealizowany na zlecenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.