Sprawozdanie z III edycji konferencji naukowej zorganizowanej w rocznicę śmierci Tadeusza Kantora "Media w teatrze/teatr w mediach", Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 7.12.2018
PDF

Słowa kluczowe

media
teatr

Jak cytować

Kosek, J. (2019). Sprawozdanie z III edycji konferencji naukowej zorganizowanej w rocznicę śmierci Tadeusza Kantora "Media w teatrze/teatr w mediach", Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 7.12.2018. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(3), 176. https://doi.org/10.24917/20837275.10.3.15

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.10.3.15

Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UP oraz krakowski Ośrodek Badań nad Mediami.

https://doi.org/10.24917/20837275.10.3.15
PDF

Downloads

Download data is not yet available.