Tom 12 Nr 1 (2020)
Studia de Cultura 12(1)

Redaktorzy naukowi tomu: Ilona Copik, Bogusław Skowronek

Temat przewodni numeru: Topografie. Miejsca - media - reprezentacje