Celebracja muzycznego święta. O monografii "Uwierz w festiwal. Aksjonormatywne wymiary współczesnych festiwali muzycznych w Polsce" (Lia Dostlieva, Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, Waldemar Kuligowski, Natalia Nowińska-Antoniewicz, Marcin Poprawski, Aleksy Szymkiewicz, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2022, ss. 256)
PDF

Słowa kluczowe

Polish music festivals polskie festiwale muzyczne

Jak cytować

Kosek, J. (2024). Celebracja muzycznego święta. O monografii "Uwierz w festiwal. Aksjonormatywne wymiary współczesnych festiwali muzycznych w Polsce" (Lia Dostlieva, Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, Waldemar Kuligowski, Natalia Nowińska-Antoniewicz, Marcin Poprawski, Aleksy Szymkiewicz, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2022, ss. 256). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 127–130. https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.11

Abstrakt

Omówienie książki "Uwierz w festiwal: Aksjonormatywne wymiary współczesnych festiwali muzycznych w Polsce" (Lia Dostlieva, Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, Waldemar Kuligowski, Natalia Nowińska-Antoniewicz, Marcin Poprawski, Aleksy Szymkiewicz, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2022, ss. 256).

https://doi.org/10.24917/20837275.16.1.11
PDF

Bibliografia

Kahn-Harris Keith. 2006. Extreme Metal: Music and Culture on the Edge. Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Kuligowski Waldemar. 2016. Oszołomienie i eksces. Festiwale muzyczne jako święto. W: Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance (2). Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański (red.). „ProLog”. Seria wydawnicza „EpiLog” [e-book]. Toruń. 63–79. https://issuu.com/prolog_pismo/docs/kultura_rocka_2._s__owo_-_d__wi__k__bc18b1e915f4c7 [dostęp: 10.12.2023]. Przedruk: Kuligowski Waldemar. 2019. Oszołomienie i eksces. Festiwale muzyczne jako święto. W: Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance. Toruń. 283–297.
Zobacz w Google Scholar

Kuligowski Waldemar, Poprawski Marcin. 2023. Festivals and Values Music: Community Engagement and Organisational Symbolism. Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Lia Dostlieva, Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, Waldemar Kuligowski, Natalia Nowińska-Antoniewicz, Marcin Poprawski, Aleksy Szymkiewicz. 2022. Uwierz w festiwal. Aksjonormatywne wymiary współczesnych festiwali muzycznych w Polsce. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki Florian. 1943. “Sociometry and Sociology”. Sociometry 6(3). 225–233.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.