Narracje (auto)promocyjne w wideoklipach rockowych (na przykładzie twórczości Johna Ozzy’ego Osbourne’a)
PDF

Słowa kluczowe

wideoklip
autopromocja
narracja
muzyka rockowa
John Ozzy Osbourne
kultura audiowizualna
music video
self-promotion
narration
rock music
audiovisual culture

Jak cytować

Kosek, J. (2022). Narracje (auto)promocyjne w wideoklipach rockowych (na przykładzie twórczości Johna Ozzy’ego Osbourne’a). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(2), 20–31. https://doi.org/10.24917/20837275.9.2.2 (Original work published 15 marzec 2018)

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na wykorzystanie wideoklipu w twórczości angielskiego prekursora muzyki heavymetalowej Johna Ozzy’ego Osbourne’a. Autor zaprezentował kluczowe typologie dotyczące badanego zjawiska, a także podjął rozważania nad działalnością brytyjskiego twórcy w perspektywie procesu autokreacji wizerunku, działań mitologizacyjnych oraz w kontekście tworzenia rockowych struktur doświadczania i odczuwania.
https://doi.org/10.24917/20837275.9.2.2
PDF

Bibliografia

Burszta Wojciech. 2016. Yes i długie trwanie w rocku. W Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański (red.). T. 2, Toruń. 34–46.
Zobacz w Google Scholar

Brzykcy Paweł. 2016. „Teraz historia. Kower Story”. Teraz Rock nr 9. 106.
Zobacz w Google Scholar

Frith Simon. 2011. Sceniczne Rytuały. O wartości muzyki popularnej. M. Król (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Godzic Wiesław. 1996. Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Goodwin Andrew. 1992. Dancing In The Distraction Factory: Music Television and Popular Culture. Minneapolis.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving. 2006. Rytuał interakcyjny. A. Szulżycka (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jarecka Urszula. 1999. Świat wideoklipu. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jeziński Marek. 2014. Mitologie muzyki popularnej. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Jeziński Marek. 2011. Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan Ann. 1987. Rocking around the Clock. London.
Zobacz w Google Scholar

Kinder Marsha. 1988. „Teledyski a widz: telewizja, ideologia i marzenia senne”. M. Chabrowska (przeł.). Przekazy i Opinie nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Kosek Jakub. 2016. O wybranych aspektach badań (auto)biograficznych narracji transmedialnych twórców rockowych (casus Johna Ozzy’ego Osbourne’a). W Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański (red.). T. 1, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kosek Jakub. 2017. Transmedialna (auto)kreacja wizerunku prekursorów heavy metalu jako zagadnienie Metal Music Studies. W Muzyka – Uniwersytet – Technologie – Emocje. Kraków (tekst w druku).
Zobacz w Google Scholar

Major Barbara. 2013. Dionizos w glanach. Ekstatyczność muzyki metalowej. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rychlewski Marcin. 2011. Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Siwak Wojciech. 1993. Estetyka rocka. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Filmografia
Zobacz w Google Scholar

Black Sabbath Live: Gathered in Their Masses. 2013. USA.
Zobacz w Google Scholar

Fleiss Mike, M. Piscitelli. 2011. God Bless Ozzy Osbourne. USA.
Zobacz w Google Scholar

Ozzy Osbourne. Memoirs Of A Madman. 2014. USA.
Zobacz w Google Scholar

Ozzy Osbourne. The Ultimate Ozzy. 1986. USA.
Zobacz w Google Scholar

Netografia
Zobacz w Google Scholar

http://www.azlyrics.com/lyrics/blacksabbath/godisdead.html [dostęp: 17.01.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.azlyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/crazybabies.html [dostęp: 15.01.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.azlyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/barkatthemoon.html [dostęp: 15.01.2017].
Zobacz w Google Scholar

https://genius.com/albums/Ozzy-osbourne/Bark-at-the-moon [dostęp: 15.01.2017].
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2017 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.