Słowo od Redaktor Naczelnej
PDF

Słowa kluczowe

wstęp introduction

Jak cytować

Ogonowska, A. (2024). Słowo od Redaktor Naczelnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 16(1), 3–3. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/11190

Abstrakt

Do rąk Czytelniczek i Czytelników oddajemy kolejny numer monograficzny pisma, tym razem poświęcony kulturze bluesa. Problematyka ta mieści się z jednej strony w repertuarze tematów jakże aktualnych dla współczesnych music studies, z drugiej – otwiera szerokie pole do analiz z zakresu kulturoznawstwa medialnego, antropologii czy historii kultury popularnej. Wielość i różnorodność źródeł bluesa ułatwia akademikom prowadzenie badań z zakresu porównawczych badań międzykulturowych (analizy synchroniczne), jak również studiów historycznych dotyczących rozwoju i genezy tego gatunku w różnych krajach, kontynentach, epokach (ujęcie diachroniczne oraz tzw. nowa archeologia mediów).

PDF

Bibliografia

--
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.