„Przepisane” historie życia Chrystusa: Panna Ferbelin Stefana Chwina oraz Ewangelia według Jezusa Chrystusa Jose Saramago
PDF

Słowa kluczowe

Biblia
intertekstualność
Jezus Chrystus
Maria Magdalena
Bóg
Diabeł
Bible
Jesus Christ
Mary Magdalene
God
Devil

Jak cytować

Ogonowska, A. (2014). „Przepisane” historie życia Chrystusa: Panna Ferbelin Stefana Chwina oraz Ewangelia według Jezusa Chrystusa Jose Saramago. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 63–72. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1543

Abstrakt

“Rewritten” life stories of Christ: Miss Ferbelin by Stefan Chwin and The Gospel According to Jesus Christ by Jose Saramago

The matter of the article are „rewritten” stores of life of Jesus Christ. Author synthetically characterizes creation of such texts in the film production( mentions so-called biblical films and creating of the “adaptations” of the New Testament at the beginning of the cinema), she mentions also other contemporary film messages and literary texts dealing with that issue. Main topic concerning the author is an analysis of two novels: “Miss Ferbelin” by Stefan Chwin (2011) and “Gospel according to Jesus Christ” by Jose Saramago (2011).

PDF

Bibliografia

Chwin S., Panna Ferbelin, Gdańsk 2011.
Zobacz w Google Scholar

Frye N., Wielki kod. Biblia i literatura, przeł. A. Fulińska, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Hassnain F.M., Poszukując prawdziwego Jezusa, przeł. S. Studniarz, Bydgoszcz 1996.
Zobacz w Google Scholar

Hendrykowska M., Film w kulturze ikonicznej przełomu stuleci, w: tejże, Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895–1914, Poznań 1993.
Zobacz w Google Scholar

Karpowicz I., Balladyny i romanse, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kolasińska I., Film biblijny, w: W kręgu gatunków, red. K. Loska, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Lis M., Biblia na ekranie – filmografia, w: tegoż, Audiowizualny przekład Biblii. Od translatio do transmediatio, Opole 2002.
Zobacz w Google Scholar

Prophet E.C., Nieznane lata w życiu Chrystusa, przeł. G. Gasparska, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Saramago J., Ewangelia według Jezusa Chrystusa, przeł. C. Długosz, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.