Słowo od Redaktorów Tematycznych
PDF

Słowa kluczowe

introduction wprowadzenie

Jak cytować

Ogonowska, A., & Fischer, B. (2022). Słowo od Redaktorów Tematycznych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(1), 3–6. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/9342 (Original work published 9 czerwiec 2022)

Abstrakt

Tom został poświęcony problematyce cyberkulturowej w trzeciej dekadzie XXI wieku.

PDF

Bibliografia

--
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.