Słowo od Redaktor Naczelnej
PDF

Słowa kluczowe

metal studies

Jak cytować

Ogonowska, A. (2019). Słowo od Redaktor Naczelnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(3), 3–3. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/4742

Abstrakt

Tematem numeru jest "Metal Studies" - relatywnie nowa perspektywa badań nad współczesną kulturą muzyki (heavy) metalowej, jej artystami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i popkulturowymi.

PDF

Downloads

Download data is not yet available.