Od Redaktorów
PDF

Jak cytować

Copik, I., Kita, B., & Skowronek, B. (2018). Od Redaktorów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(4), 4–5. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/4307

Abstrakt

Artykuły w niniejszym numerze są efektem dyskusji w ramach dwóch paneli II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami zorganizowanego przez Katedrę Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, zatytułowanego „Dyskursy widzialności”, który odbył się w Krakowie od 8 do 10 grudniu 2016 roku.
PDF

Downloads

Download data is not yet available.