Agnieszka Kula, "Redundancja w mediach. Studium pragmalingwistyczne" (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 317)
PDF

Jak cytować

Skowronek, B. (2018). Agnieszka Kula, "Redundancja w mediach. Studium pragmalingwistyczne" (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 317). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(4), 130–132. https://doi.org/10.24917/20837275.9.4.13

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.9.4.13

Recenzja książki

https://doi.org/10.24917/20837275.9.4.13
PDF

Downloads

Download data is not yet available.