Językowe konceptualizacje czynności autoerotycznych. Rekonesans lingwistyczno-kulturowy
PDF

Słowa kluczowe

seksualizmy
tabu
lingwistyka kulturowa
masturbacja
sexualisms
taboo
cultural linguistics
masturbation

Jak cytować

Skowronek, B. (2014). Językowe konceptualizacje czynności autoerotycznych. Rekonesans lingwistyczno-kulturowy. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 148–157. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1551

Abstrakt

Linguistic conceptualisations of autoerotic activities. Linguistic and cultural reconnaissance

Article discusses linguistic conceptualisations of autoerotic activities-sexual sphere rejected culturally and linguistically, mostly in European culture. Analyses of particular linguistic forms taken from dictionaries and the Internet, are based on a broad cultural and ideological background according to methodological principles of cultural linguistics. There was especially shown an influence of religion and ideology, locating sexual activities in the field of medicine. Those discourses still “command” semiotically and linguistically of the term of autoerotism. Analysis of collected verbal constructions has shown that semantic field of autoerotism contains following elements: 1. official names (found in dictionaries); 2. Socially fixed neutral euphemisms; 3. fixed periphrases with different degree of formality (from vulgar, through colloquial and in everyday use to those used jokingly); 4. periphrases created on occasions which are the most common, also with different degree of formality.

PDF

Bibliografia

Banaszak E. (2008), R. Florkowski, Intymne, prywatne, publiczne. O częściach ciała, które należy zakrywać, [w:] Moralne obrazy. Społeczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualności, (red.) E. Banaszak, P. Czajkowski, Wrocław, s. 22.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (2006), Językowe podstawy obrazu świata, Lublin, s. 12.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W. J. (1998), Antropologia kultury, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda J. (2001), Frazematyka, [w:] Współczesny język polski, (red.) J. Bartmiński, Lublin, s. 336.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A. (1993), Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław, s. 32.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A. (1998), Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, Warszawa, s. 125–126.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A. (2008), Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, [w:] Tom jubileuszowy, (red.) A. Dąbrowska, Język a Kultura, t. 20, Wrocław, s. 175.
Zobacz w Google Scholar

Doussin-Dubreuil J. L. (2011), Niebezpieczeństwa onanizmu, przeł. K. Rutkowski, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S. (1999), Tytułem przedmowy – o seksie i seksualizmach, [w:] Słownik seksualizmów polskich, J. Lewinson, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Filipczuk E., Dowcip jako sposób wypowiadania treści objętych tabu, w: Tabu w języku i kulturze…, dz. cyt., s. 47.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (2010), Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Friedman D. M. (2003), Pan niepokorny. Kulturowa historia penisa, przeł. J. Kolczyńska, Warszawa, s. 16.
Zobacz w Google Scholar

Historia ciała, t. 1: Od renesansu do oświecenia, red. G. Vigarello, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011.
Zobacz w Google Scholar

Imieliński K. (1987), Medycyna i seks. Historia i współczesność, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Imieliński K. (1989), Seksuologia. Mitologia. Historia. Kultura, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klimczyk W. (2008), Erotyzm ponowoczesny, Kraków, s. 73–76.
Zobacz w Google Scholar

Księgi Rodzaju (38, 6-10)
Zobacz w Google Scholar

Lakoff G., Johnson M. (1988), Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lewinson J. (1999), Słownik seksualizmów polskich, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lew-Starowicz Z. (1988), Seks nietypowy, Warszawa, s. 91–94.
Zobacz w Google Scholar

Lew-Starowicz Z. (1988), Seks w kulturach świata, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nieckuła E. (2011), Ręce, które leczą, „Fokus”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Przybylska R. (1987), Współczesne polskie słownictwo erotyczne, [w:] Język – teoria – dydaktyka, (red.) P. Brzeziński, P. Suder, t. 8, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Ratkowska-Pasikowska J. (2009), Kultura języka Polaków a paradygmat seksualności, [w:] Przemiany seksualności, (red.) M. Kaczorek, K. Stachura, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Sawicka A. (2009), Konwencja a tabu językowe, [w:] Tabu w języku i kulturze, (red.) A. Dąbrowska, Język a Kultura, t. 21, Wrocław, s. 34.
Zobacz w Google Scholar

Stanach P. (2011), Słownictwo erotyczne w opowiadaniach zamieszczanych w Internecie, Kraków, (praca magisterska napisana w IFP UP w Krakowie pod kierunkiem prof. M. Mączyńskiego).
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski J. (2006), Fallocentryzm szarego człowieka, [w:] Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, (red.) M. Marcjanik, Warszawa, s. 297.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski J. S. (2010), Tabu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.