Fotografia i jej filmowe reprezentacje
PDF

Słowa kluczowe

fotografia
film
prawda/kłamstwo obrazu
photography
truth/lie of a picture

Jak cytować

Skowronek, B. (2014). Fotografia i jej filmowe reprezentacje. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 2, 103–112. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1578

Abstrakt

Photography and its film representations

In the article the author discusses the way of showing photography in films. Photography is defined here: as a single picture, an act of taking a photo and as a specific way of expressing and discovering reality. The ways of showing photography in particular films were amounted to one main aspect. The author, using the example of 25 films, proves that photography in the cinema is still - despite contemporary awareness of picture ontology - used as a source of cognition, medium of truth and lie, visual form of testifying to material reality.

PDF

Bibliografia

Barthes R. (1996), Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Carr-Gomm P. (2010), Historia nagości, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Drozdowski R. (2006), Fotografia jako dokument osobisty, w: Co widać?, red. J. Kaczmarek, M. Krajewski, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Frankowska K. (2009), Między prawdą zdjęcia a prawda obrazu – o filmach Andrieja Zwiagincewa, „Kwartalnik Filmowy” nr 65.
Zobacz w Google Scholar

Haja R. (2004), Rodzina. Ach, rodzina…, w: Odwieczne od nowa. Wielkie tematy w kinie przełomu wieków, red. T. Lubelski, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Jazdon M. (2006), Fotografie w roli głównej. O polskim filmie ikonograficznym ze zdjęć, „Kwartalnik Filmowy” nr 54–55.
Zobacz w Google Scholar

Kolasińska-Pasterczyk I. (2006), Koszmar(y) Jeffa – świat widziany czy projektowany?, w: Kino amerykańskie. Dzieła, red. E. Durys, K. Klejsa, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk M. (2007), Synkowie, „Polityka” nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska B. (2008), Tajemnica wiary i ofiary. Powrót Andrieja Zwiagincewa, w: Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Loska K. (2002), Hitchcock – autor wśród gatunków, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Majewski T. (2005), Getto w kolorach AGFA. Uwagi o „Fotoamatorze” Dariusza Jabłońskiego, w: Między słowem a obrazem. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, red. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Olechnicki K. (2003), Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Olechnicki K. (2009), Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Potocka M.A. (2010), Fotografia. Ewolucja medium sztuki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ruby J. (2004), Mówić do, mówić o, mówić z albo mówić przy. Antropologia i film, „Kwartalnik Filmowy” nr 47–48.
Zobacz w Google Scholar

Sikora S. (2004), Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sontag S. (1986), O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Toczyński Z. (1996), Prawda w fotografii jako kategoria estetyczna, w: Film i kultura współczesna, red. J. Plisiecki, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Zawojski P. (2007), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.