Słowo do Redaktora
PDF

Jak cytować

Skowronek, B. (2014). Słowo do Redaktora. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 3–5. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1611

Abstrakt

Niniejszy numer „Studia de Cultura” poświęcony jest tym wybranym zjawiskom kultury, które w oficjalnym dyskursie często traktowane są jako Gorsze, Inne, Nietypowe, Pozanormatywne, Skandalizujące, Wywrotowe i/lub Naruszające Tabu. Wielkie litery służą nie tylko ich językowemu podkreśleniu, ale mają również na celu pokazanie ich semantycznej wagi.
PDF

Downloads

Download data is not yet available.